Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) ďateľ prostredný – Ján Dobšovič