At the dam, where we went to see Eagles. / Pozorovanie z prehradenia, kam sme sa presunuli za orliakmi.

Comments are closed.