Some birds came really close to us – Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) / Niektorým vtákom vôbec neprekážala naša prítomnosť a pohybovali sa blízko pri brehu – tu potápka chochlatá

Comments are closed.