Flying flock of Tufted Ducks ( Aythya fuligula), the most abundant bird species at the reservoir. / Kŕdeľ chochlačiek vrkočatých, najpočetnejšieho vtáčieho druhu na zdrži.

Comments are closed.