Krajina orlov skalných

prekrásna príroda v srdci Národného parku Malá Fatra

Objavte Národný park Malá Fatra, ako ho nepoznáte. Spoznajte jeho vtáčích obyvateľov – započúvajte sa do nočného húkania sov, sledujte majestátne dravé vtáky plachtiace po oblohe. Zavítame do zachovalých častí s lesmi plnými vtáctva a ďalších živočíchov.

charakteristika: Národný park Malá Fatra je veľmi rozmanité a pestré pohorie. Nadmorská výška, geologické podlažie, orientácia a reliéf podmieňujú výskyt mozaiky rôznych vegetačných typov na relatívne malom území. Druhová pestrosť a jedinečnosť miestnej kveteny je výsledkom špecifického vývoja vegetácie po poslednej dobe ľadovej, ako aj počas posledných storočí, najmä v dôsledku valašskej kolonizácie.

zaujímavosti územia: zachovalé smrekové lesy, horské kvetnaté lúky

ďalšie zaujímavosti: orchideové lúky (Orchis maculata, Gladioulus imbricatus), drevený kostolík v Leštinách, najväčší travertínový vodopád na Slovensku v Lúčkach, jedinečná záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy, tradičné oravské výrobky z ovčieho mlieka

navštívené chránené územia: VVÚ, CHVÚ a Národný park Malá Fatra, VVÚ (a CHVÚ) Chočské vrchy

cieľové druhy: orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), muchárik malý (Ficedula parva)

ostatné druhy: vtáky: sokol sťahovavý (Falco peregrinus), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), chrapkáč poľný (Crex crex), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), výr skalný (Bubo bubo), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), krutohlav hnedý (Jynx torquilla), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), strakoš obyčajný (Lanius collurio), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix), glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes), sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), penica jarabá (Sylvia nisoria); cicavce: medveď, vlk, rys

Trvanie zájazdu: 5 dní

Náročnosť: hornaté územie, počas zájazdu sa budeme na väčšie vzdialenosti presúvať mikrobusom/autobusom, počas dvoch dní stredne náročné pešie túry na väčšie vzdialenosti, ostatné dni pešie presuny nenáročné, na kratšie vzdialenosti

Ubytovanie: *** penzión v peknej lokalite s možnosťou prechádzky v okolí

1.deň: ráno odjazd z Bratislavy, príchod popoludní; vtáky otvorených priestranstiev (chrapkáč, prepelica, orly, pŕhľaviare, penica slávikovitá, penica obyčajná, penica čiernohlavá, vrabec poľný, sedmohlások obyčajný); po večeri: lesné druhy sov (sova obyčajná, sova dlhochvostá, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí)

2.deň: stredne náročný celodenný výlet: druhy zmiešaných lesov (ďatle, mucháriky, kolibiarik sykavý, jariabok hôrny); druhy ihličnatých lesov (drozd trskota, drozd kolohrivý, tetrov hoľniak), vysokohorské biotopy (chrapkáč, ľabtuška vrchovská, tetrov hoľniak, orol sklaný, sokol sťahovavý, penica jarabá); orchideová lúka (vstavačovec škvrnitý, mečík strechovitý)

3.deň: ráno: presun na vrchol Kubínskej hole, vysokohorské biotopy, stredne náročný peší prechod pralesom z Vasiľovej hole na Párač (ľabtuška vrchovská, tetrov hoľniak, jariabok hôrny, drozd kolohrivý, glezg obyčajný, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, sova obyčajná, ďubník trojprstý, tetrov hlucháň + medveď hnedý, rys, vlk); po večeri: večerná prechádzka – nočné hlasy (chrapkáč, prepelica, myšiarka ušatá)

4.deň: doobeda: presun do Leštín, sprevádzaná návšteva dreveného kostolíka; presun do Lúčok, krátka prehliadka najväčšieho travertínového vodopádu na Slovensku; vtáky otvorených priestranstiev (chrapkáč, strakoš obyčajný, penica jarabá, sokoly, orly, krutohlav); popoludní: vtáky vodných nádrží Bešeňová a Liptovská Mara (kormorány, labute, kačice, čajky, rybáre, orliak morský kršiak, bahniaky)

5.deň: doobeda: návšteva záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy v Zázrivej, vychádzka do okolia – vtáky (orol skalný, sokol sťahovavý, chrapkáč, penica jarabá, strakoš obyčajný); odjazd späť do Bratislavy, príchod v podvečerných hodinách

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň) alebo Krakov.

Odporúčaný termín: máj – jún

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

485,-€ / 4 – 5 účastníkov

395,-€ / 6 – 10 účastníkov

355,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 4 noci, plnú penziu (4x raňajky, 5x obed, 4x večeru), odborného sprievodcu počas celého zájazdu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtákov, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie