Sovy a ďatle karpatských lesov

jedinečná príroda karpatských pohorí

Spoznajte výnimočné pohoria Karpát. Riedke osídlenie tohto územia poskytujú vhodné podmienky pre rozsiahle porasty zachovalých lesov. Úkryt a útočisko v nich nachádza mnoho druhov cicavcov i vtáctva. Síce je Slovensko malá krajina, môžete tu však vidieť všetky európske druhy ďatľov alebo rôzne druhy sov, akými sú napríklad sova dlhochvostá, pôtik kapcavý alebo kuvičok vrabčí. Ak k tomu pridáme ešte návštevu hniezdisk muchárika bielokrkého, či bociana čierneho, tak určite stojí návšteva Volovských vrchov za zváženie.


charakteristika: Takmer celé územie Slovenska leží v západnej časti karpatského oblúka. Prírodné podmienky tohto horského masívu vytvárajú vhodné hniezdne možnosti pre významné časti európskych populácií sov a ďatľov. Chránené vtáčie územie Volovské vrchy je najrozľahlejším chráneným územím na Slovensku. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Slovenska na rozhraní karpatského horského a panónskeho nížinatého regiónu, vďaka čomu je fauna a flóra Volovských vrchov pestrá a druhovo bohatá. Vo východnej časti prevládujú bučiny, zatiaľ čo v západnej časti sú hojnejšie smrečiny. Územie taktiež patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská muchárika bielokrkého v Európe.

zaujímavosti územia: rozsiahle plochy bukových a smrekových lesov, štvrtá najväčšia populácia muchárika bielokrkého v Európe, najväčšia koncentrácia rôznych druhov sov a ďatľov v strednej Európe

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): romantický kaštieľ Betliar, Jasovský kláštorný park, Jasovská jaskyňa, stredoveké vodné hámre v Medzeve

navštívené chránené územia: VVÚ (a CHVÚ) Volovské vrchy, VVÚ (a CHVÚ) Slovenský kras a Národný park Slovenský kras

cieľové druhy: jariabok hôrny (Tetrastes bonasia/Bonasa bonasia); sovy: kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), sova obyčajná (Strix aluco), výr skalný (Bubo bubo); ďatle: ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ malý (Dendrocopos minor), ďateľ hnedkavý (Dendrocoopos syriacus), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

ostané druhy: bocian čierny (Ciconia nigra), orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), včelár lesný (Pernis apivorus), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus/Parus cristatus), sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus/Parus montanus), sýkorka hôrna (Poecile palustris/Parus palustris), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Trvanie zájazdu: 3 dni

Náročnosť: ľahká až mierne náročná; hornatá oblasť; na dlhšie presuny sa použije auto/mikrobus/autobus, vychádzky len na kratšie vzdialenosti

Ubytovanie: *** rodinný hotel nachádzajúci sa na severnej hranici Národného parku Slovenský kras obklopený bukovými lesmi s možnosťou prechádzky v okolí

1.deň: príchod popoludní, ubytovanie; po večeri: lesné druhy sov (pôtik, kuvičok, sova dlhochvostá)

2.deň: druhy ihličnatých (jedľových, smrekových) a zmiešaných (jedľovo-bukových) lesov: ďubník trojprstý, sýkorka chochlatá, jariabok hôrny, tesár čierny, muchárik malý, ďateľ bielochrbtý

3.deň: druhy listnatých (dubových a bukových) lesov: ďateľ prostredný, žlna sivá, ďateľ malý, ďateľ bielochrbtý, muchárik bielokrký, tesár čierny); poobede: odchod

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň), Košice alebo Budapešť.

Odporúčaný termín: marec – jún a september – október

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

390,- € / 3 – 5 účastníkov

345,- € / 6 – 10 účastníkov

310,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 2 noci, plná penzia (2x raňajky, 2x obed, 2x večera), sprievodca počas celého zájazdu, odborný miestny sprievodca, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330 a po dohodnutí termínu Vám zašleme záväznú prihlášku.

Všeobecné zmluvné podmienky