Devínska Kobyla

botanická perla Slovenska

charakteristika: Navštívte jednu z najteplejších oblastí Slovenska známu svojimi jedinečnými teplomilnými spoločenstvami rastlín a živočíchov. Toto územie je mozaikou stepí a lesostepí, teplomilných lesov, lúk, starých lomov v tesnej blízkosti brehu rieky Moravy. Na stepné lokality a opustené kameňolomy je viazaných mnoho endemických druhov živočíchov a rastlín. Dajú sa tu vidieť prekrásne orchideové lúky, vzácne druhy hmyzu, takmer všetky druhy našich hadov a jašteríc, motýle a krásne farebné kvety. Doteraz bolo na území zistených 119 druhov vtákov, z toho bolo u 84 dokázané hniezdenie. Za priaznivých poveternostných podmienok je možné dovidieť až na Viedeň či Alpy.

zaujímavosti územia: staré kameňolomy, kolónia včelárikov, orchideové lúky

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): Sandberg – najcennejšie nálezisko skamenelín na Slovensku, zaznamenaných vyše 350 druhov fosílií (riasy, lastúry, ulity, zuby rýb, pozostatky treťohorných žralokov, jeleňov, nosorožcov, opíc a mnoho ďalších), sútok Moravy a Dunaja, zrúcanina hradu Devín, nádherný výhľad, ochutnávka vynikajúceho miestneho ríbezľového vína

navštívené chránené územia: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla a Územie európskeho významu Devínska Kobyla

cieľové druhy:

vtáctvo: bocian biely (Ciconia ciconia), včelár lesný (Pernis apivorus), sokol myšiar (Falco tinnunculus), výr skalný (Bubo bubo), včelárik zlatý (Merops apiaster), tesár čierny (Dryocopus martius), kavka tmavá (Coloeus monedula/Corvus monedula), penica jarabá (Sylvia nisoria), slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

plazy: jašterica zelená (Lacerta viridis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix tesselata), užovka stromová (Zamenis longissimus)

hmyz: modlivka zelená (Mantis religiosa), vidlochvost feniklový (Papilo machaon), sága stepná (Saga pedo), májka obyčajná (Meloe proscarabeus)

rastlinstvo: hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), kosatec nízky (Iris pumila), kavyľ ivanov (Stipa joannis), jasenec biely (Dictamnus albus), vstavačovité (Orchideace), jaseň mannový (Fraxinus ornus)

Trvanie výletu: 1/2 dňa

Náročnosť: ľahká, mierne členitý terén

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: marec – august

Výlet možno spojiť s výletom Niva Moravy

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

120,-€ / 1 účastník

60,-€ / 2 účastníci

50,-€ / 3 – 4 účastníci

40,-€ / 5 – 7 účastníkov

35,-€ / 8 – 10 účastníkov

30,-€ / 11 a viac účastníkov

Cena za kombinovaný výlet pre 1 osobu:

150,-€ / 1 účastník

75,-€ / 2 účastníci

60,-€ / 3 – 4 účastníci

50,-€ / 5 – 7 účastníkov

40,-€ / 8 – 10 účastníkov

35,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Viac o tomto území aj v našich správach z výletov:
Včeláriky a orchidey na Devínskej Kobyle
Prílet včelárikov a kvitnúce orchidey
Všeobecné zmluvné podmienky