Nepoznané zákutia na Zemplíne

ochutnajte s nami to najlepšie z Dolného Zemplína

Najväčším lákadlom pozorovateľa vtáctva na východnom Slovensku sú nepochybne Senianske rybníky a mokraďami popretkávané Medzibodrožie. No juhovýchod našej krajiny ponúka toho oveľa viac. Tento rok vám ponúkame 4-dňový zájazd do tohto málo známeho regiónu zameraný nielen na pozorovanie prírody. Pripravili sme pre vás pestrý program, ktorý zahŕňa jedinečné prírodné zákutia, kultúrne a historické pamätihodnosti, či nakuknutie k našim ukrajinským susedom. A nebude chýbať ani návšteva autentickej tokajskej pivnice s ochutnávkou vín.

charakteristika: Väčšinu rozlohy Dolného Zemplína tvorí Východoslovenská rovina, ktorá najmä vo svojej juhovýchodnej časti predstavuje jedno z najrozsiahlejších mokraďných území na Slovensku. Zahŕňa početné korytá riek, kanály, mŕtve ramená, močiare, mokré lúky aj lužné lesy. Odľahlosť tohto regiónu, riedke osídlenie, relatívne slabo rozvinutá infraštruktúra, na niektorých miestach neobrábaná poľnohospodárska pôda, tradičné spôsoby hospodárenia, či prírode blízky vodný režim, to všetko poskytuje podmienky pre jedinečné spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré dnes nájdeme už len málokde. Chránené vtáčie územia Sennianske rybníky a Medzibodrožie a okolitá krajina patria k najvýznamnejším hniezdiskám a migračným zastávkam vodných vtákov na Slovensku. Počas tohto zájazdu navštívime aj druhú najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku – Zemplínsku Šíravu. Prejdeme sa po Vihorlatských vrchoch, ojedinelom sopečnom pohorí, kde navštívime zachovalé jedľovo-bukové pralesy. Okrem prírodných zaujímavostí nás čakajú aj kultúrne či historické zastavenia, ako napríklad dva najjužnejšie umiestnené drevené kostolíky východného obradu, gotický most v Lelesi, či prekrásny anglický park v Trebišove s fotogenickou Andrássyovskou hrobkou.

kultúrne zaujímavosti územia: drevený kostolík zapísaný do zoznamu UNESCO v Ruskej Bystrej, drevený kostolík v Inovciach, tokajská a tibavská vinohradnícka oblasť, ruiny hradu Veľký Kamenec priamo v obci, gotický Most Sv. Gottharda pri obci Leles, slovensko – ukrajinská hranica, rieka Tisa, barokovo-klasicistický kaštieľ, mauzóleum rodiny Júliusa Andrássyho, mestský park a pozostatky hradu Parič v Trebišove

navštívené chránené územia: Významné vtáčie územia Senné, Vihorlat a Medzibodrožie, Chránené krajinné oblasti Latorica a Vihorlat, Národné prírodné rezervácie Morské oko, Senianske rybníky, Prírodná rezervácia Jedlinka, Prírodná pamiatka Malé Morské oko

cieľové druhy: hrdzavka potápavá (Netta rufina), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), bocian biely (Ciconia ciconia), bocian čierny (Ciconia nigra), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), bučiak veľký (Botaurus stellaris), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), volavka purpurová (Ardea purpurea), beluša malá (Egretta garzetta), beluša veľká (Egretta alba), orliak morský (Haliaeetus albicilla), orol kráľovský (Aquila heliaca), žeriav popolavý (Grus grus), chrapkáč poľný (Crex crex), chriašte (Porzana spp.), šišila bocianovitá (Himantopus himantopus), šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), hvizdák veľký (Numenius arquata), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), brehár čiernochvostý (Limosa limosa), čorík bahenný (Chlidonias hybridus), kuvik obyčajný (Athene noctua), včelárik zlatý (Merops apiaster), strakoš kolesár (Lanius minor), kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), slávik veľký (Luscinia luscinia), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý (Ficedula parva), tesár čierny (Dryocopus martius), ďatel bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) a mnohé iné

Trvanie zájazdu: 4 dni

Náročnosť: stredne ťažká, presuny na dlhšie vzdialenosti budú realizované motorizovane, väčšina peších pochodov len na kratšie vzdialenosti a po rovine, jedna náročnejšia túra vo Vihorlatských vrchoch (vzdialenosť 7,2 km, prevýšenie 425 m)

Ubytovanie: *** penzión, ubytovanie možné v 2 – 4 posteľových izbách

1. deň: odjazd z Bratislavy v raňajších hodinách, cesta povedie po trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Košice, možnosť pristúpiť po ceste; spoločná zastávka na obed  (obed podľa vlastného výberu si každý z účastníkov hradí sám), príchod na miesto ubytovania, ubytovanie; návšteva kolónií volavkovitých vtákov, zastávka pri pekne zakonzervovaných zvyškoch hradu Veľký Kamenec; po večeri voľný program

2. deň: pred raňajkami vychádzka za rannými hlasmi vtákov v lužnom lese, po raňajkách návšteva Významného vtáčieho územia Senianske rybníky, pozorovanie vtáctva (náučný chodník, pozorovacie veže); balený obed; gotický most pri Lelesi, návšteva obce Veľké Slemence s jedinečným hraničným priechodom pre peších a cyklistov na slovensko – ukrajinskej hranici, návšteva Čiernej nad Tisou, zastávka pri rieke Tisa; po večeri návšteva tradičnej tokajskej vínnej pivnice spojená s ochutnávkou vína

3. deň: presun do Vihorlatských vrchov, stredne náročná túra v okolí Morského oka (vzdialenosť 7,2 km, prevýšenie 425 m), návšteva pralesných jedľovo-bukových porastov, pozorovanie vtáctva a ďalších druhov živočíchov a rastlín, návšteva Prírodnej rezervácie Jedlinka a Prírodnej pamiatky Malé Morské oko, prechádzka okolo Morského oka; balený obed; prestávka na nákup tibavského vína, návšteva drevených kostolíkov v Inovciach a Ruskej Bystrej (UNESCO), zastávka pri Zemplínskej Šírave

4. deň: odubytovanie sa, po raňajkách odchod z miesta ubytovania, návšteva zaujímavých prírodných zákutí Významného vtáčieho územia Medzibodrožie, pozorovanie vtáctva, návšteva mesta Trebišov – kaštieľ a park, spiatočná cesta; v čase obeda spoločná zastávka na obed (obed podľa vlastného výberu si každý z účastníkov hradí sám), spiatočná cesta povedie po tej istej trase, možnosť vystúpiť po ceste, príjazd do Bratislavy vo večerných hodinách

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť pristúpiť po ceste na trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice.

Odporúčaný termín: Apríl – Jún

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

410,- € / 3 – 5 účastníkov

360,- € / 6 – 10 účastníkov

320,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 3 noci, strava (3x raňajky, 2x balený obed, 2x večera), sprievodca počas celého zájazdu, odborný miestny sprievodca, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene nie je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie účastníkov, ochutnávku vína (15,- €)

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330 a po dohodnutí termínu Vám zašleme záväznú prihlášku.


Viac o tomto území aj v našej správe z výletu:
Vtáky a víno východného Slovenska
Všeobecné zmluvné podmienky