Putovanie za dravcami Slovenska

operení vládcovia oblohy

Aj taká relatívne malá krajina ako Slovensko je domovom až 19 druhov dravých vtákov. Rôznorodé prírodné pomery podmienili výskyt rozdielnych druhov dravcov. Asi najznámejším z nich je orol skalný – národný symbol Slovákov, ktorý žije v horských oblastiach severného Slovenska. Jeho menší príbuzný, orol krikľavý má na Slovensku jednu z najvyšších hniezdnych hustôt v Európe. Na nížinách môžeme zase stretnúť majestátneho orliaka morského či ohrozeného sokola rároha.

Počas nášho trojdňového zájazdu by sme mali vidieť až 16 druhov u nás hniezdiacich dravých vtákov. Navštívime nížinné loviská orlov kráľovských, sokolov rárohov, orliakov morských a hají. Potom sa presunieme do horských oblastí na severe Slovenska, ktoré sú domovom sokolov sťahovavých a orlov skalných a krikľavých.


charakteristika: Počas nášho zájazdu navštívime dve odlišné územia. Nížinatú oblasť okolo rieky Moravy na západe Slovenska a rázovitú hornatú Oravu na severe. Územie bývalej železnej opony podmienilo výskyt zachovalých lužných lesov v okolí rieky Moravy. Veľké druhy dravých vtákov tu nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie a samotná rieka a podmáčané lúky v jej okolí zase poskytujú dostatok potravy. Rôznorodá krajina na Orave, no predovšetkým zachovalé lesné komplexy sú domovom nášho najznámejšieho dravého vtáka, orla skalného či najväčšieho druhu sokola žijúceho u nás, sokola sťahovavého.

zaujímavosti územia: zachované lužné lesy, podmáčané lúky, územie bývalej železnej opony, zachované ihličnaté lesy, rašeliniská, tradičné maloplošné obrábanie poľnohospodárskej pôdy, jedinečná rehabilitačná stanica pre voľne žijúce živočíchy, tradičné výrobky z ovčieho mlieka

ďalšie zaujímavosti: návšteva dreveného kostolíka v Leštinách

navštívené chránené územia: Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, Chránená krajinná oblasť Záhorie; Chránené vtáčie územie a Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava, Chránené vtáčie územie a Národný park Malá Fatra

cieľové druhy dravých vtákov: včelár lesný (Pernis apivorus), haja červená (Milvus milvus), haja tmavá (Milvus migrans), orliak morský (Haliaeetus albicilla), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), kaňa popolavá (Circus pygargus), jastrab krahulec (Accipiter nisus), jastrab veľký (Accipiter gentilis), myšiak hôrny (Buteo buteo), orol krikľavý (Aquila pomarina), orol kráľovský (Aquila heliaca), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol myšiar – pustovka (Falco tinnunculus), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sokol rároh (Falco cherrug) a sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

ďalšie druhy vtákov: bocian biely (Ciconia ciconia), bocian čierny (Ciconia nigra), chrapkáč poľný (Crex crex), trasochvost žltohlavý (Motacilla citreola), červenák karmínový (Carpodacus erythrinus), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Trvanie zájazdu: 3 dni

Náročnosť: ľahká, presuny na dlhšie vzdialenosti budú realizované motorizovane, väčšina peších pochodov len na krátke vzdialenosti s minimálnym prevýšením

Ubytovanie: *** penzión v tichej lokalite obklopený ihličnatými a zmiešanými lesmi a pasienkami – možnosť prechádzky pred raňajkami alebo po večeri (orol krikľavý, chrapkáč, kuvičok, pôtik, sova dlhochvostá, jariabok, chrapkáč, ďubník trojprstý, …)

1. deň: odjazd z Bratislavy v predobedňajších hodinách, krátky presun na nížinné lokality s výskytom orla kráľovského, orliaka morského, haje červenej, haje tmavej, sokola rároha a ďalších druhov; obed; druhá návšteva nížinných lokalít (zachovalé lužné lesy a vzácne zaplavované lúky); presun na Oravu, príchod na miesto ubytovania, večera; po večeri vychádzka do okolia zameraná na sovy

2. deň: pred raňajkami prechádzka v okolí ubytovania (ďubník, tesár, jariabok, chrapkáč); doobeda pozorovanie dravých vtákov na Hornej Orave – pestrá mozaika ihličnatých lesov, rašelinísk s lúkami a poľnohospodárskou krajinou (orol krikľavý, orliak morský, kane); obed; návšteva dreveného UNESCO kostolíka v Leštinách s výkladom; presun do Malej Fatry na lokality s výskytom dravých vtákov (sokol sťahovavý, orol skalný); po večeri prechádzka v okolí ubytovania (sovy)

3. deň: program podľa druhov pozorovaných počas predchádzajúcich dvoch dní: presun na miesta s výskytom zatiaľ nepozorovaných druhov dravých vtákov; v prípade záujmu návšteva biotopov v okolí Oravskej priehrady s výskytom červenáka karmínového, trasochvosta žltohlavého, svrčiaka riečneho alebo bukových lesov v blízkosti Oravského hradu s výskytom ďatlov, muchárika malého a bielokrkého; obed; návšteva záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy v Zázrivej; odjazd, príchod do Bratislavy vo večerných hodinách

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň).

Odporúčaný termín: Apríl – Jún

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

315,- € / 3 – 5 účastníkov

275,- € / 6 – 10 účastníkov

255,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 2 noci, strava (2x raňajky, 3x obed, 2x večera), sprievodca počas celého zájazdu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie účastníkov

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.Viac o tomto území aj v našej správe z výletu:
Orly, sovy a búrky, alebo 113 druhov oravských za 3 dni
Jar s dravcami na Devínskom jazere
Všeobecné zmluvné podmienky