Birdwatching v okolí Bratislavy

Vtáky na dosah hlavného mesta – ak ste v Bratislave, máte pár hodín voľného času a chcete vidieť niečo zaujímavé z prírody

1. MALÉ KARPATY: marec – jún; druhy dubových a bukových teplomilných lesov, viníc; bocian čierny (Ciconia nigra), orol kráľovský (Aquila heliaca), včelár lesný (Pernis apivorus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug), dudok chochlatý (Upupa epops), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), penica jarabá (Sylvia nisoria), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) […viac]


2. VTÁKY DUNAJA: november – apríl; zimujúce a migrujúce vodné vtáctvo; potápky, husi, kačice, čajky, rybáre, kormorán malý (Microcarbo pygmeus/Phalacrocorax pygmeus), orliak morský (Haliaeetus albicilla) […viac]


3. DROP VEĽKÝ: november – máj; zimujúce dropy veľké (Otis tarda) alebo ich jarný tok […viac]


4. DEVÍNSKA KOBYLA: marec – august; teplomilná flóra a fauna, orchideové lúky, lesostep, opustené kameňolomy, rieka Morava; vzácne rastliny, veľké množstvo druhov hmyzu a plazov; bocian biely (Ciconia ciconia), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), včelárik zlatý (Merops apiaster), tesár čierny (Dryocopus martius), kavka tmavá (Coloelus monedula/Corvus monedula), penica jarabá (Sylvia nisoria) […viac]


5. NIVA MORAVY: (február) marec – september (október) (v prípade, že územie nie je zaplavené); haje, kačice, volavky, bahniaky, migrujúce vodné vtáctvo, bociany, orliak morský (Haliaeetus albicilla), bobry […viac]


6. NEUSIEDLER SEE/NEZIDERSKÉ JAZERO (Rakúsko): marec – september; potápky, volavky, labute, husi, kačice, bahniaky, čajky, rybáre […viac]


7. INDIVIDUÁLNY KURZ POZNÁVANIA VTÁČÍCH HLASOV: marec – jún; Chcete vedieť, aké vtáčiky počujete, keď sa prechádzate po vonku?

* jednotlivé výlety môžu byť spojené do dlhšieho zájazdu (2 – 3 dňový zájazd)

* vieme zabezpečiť aj ubytovanie a ďalšie služby