Mokrade Východoslovenskej nížiny – raj pre vodné vtáctvo

krajina volaviek a slávika veľkého

charakteristika: Východoslovenská nížina predstavuje jedno z najrozsiahlejších mokraďných území na Slovensku. Zahŕňa početné korytá riek, kanály, mŕtve ramená, močiare, mokré lúky aj lužné lesy. Odľahlosť tohto regiónu, riedke osídlenie, relatívne slabo rozvinutá infraštruktúra, na niektorých miestach neobrábaná poľnohospodárska pôda, tradičné spôsoby hospodárenia či prírode blízky vodný režim, to všetko poskytuje podmienky pre jedinečné spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré dnes nájdeme už len málokde. Chránené vtáčie územia Sennianske rybníky a Medzibodrožie a okolitá krajina patria k najvýznamnejším hniezdiskám a migračným zastávkam vodných vtákov na Slovensku. Kolónie volaviek, prekrásne mŕtve ramená s leknami a rezavkou aloovitou, vinice, zrúcaniny hradov, to všetko ponúka tento kraj.

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): Tokajská a Tibavská vinárska oblasť, drevené kostolíky, ruiny stredovekých hradov

navštívené chránené územia: Národná prírodná rezervácia, VVÚ (a CHVÚ) Senné (www.life-senne.sk), VVÚ (a CHVÚ) Medzibodrožie, Chránená krajinná oblasť Latorica, VVÚ (a CHVÚ) Vihorlatské vrchy

cieľové druhy: beluša veľká (Egretta alba/Casmerodius albus), beluša malá (Egretta garzetta), volavka purpurová (Ardea purpurea), bučiak veľký (Botaurus stellaris), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), orliak morský (Haliaeetus albicilla), orol kráľovský (Aquila heliaca), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), žeriav popolavý (Grus grus), chrapkáč poľný (Crex crex), šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta), brehár čiernochvostý (Limosa limosa), čorík bahenný (Chlidonias hybridus), kuvik obyčajný (Athene noctua), včelárik zlatý (Merops apiaster), strakoš kolesár (Lanius minor), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), slávik veľký (Luscinia luscinia)

druhy na požiadanie: druhy bukového lesa (ďatle, mucháriky, orly krikľavé)

Trvanie zájazdu: 3 dni

Náročnosť: ľahká; rovinatá nížinná oblasť; niektoré lokality môžu byť podmočené

Ubytovanie: *** penzión v peknej lokalite obklopenej vinohradmi – možnosť vychádzky v okolí

1.deň: príchod popoludní, ubytovanie, kolónia volaviek a chavkošov, po večeri: sovie hlasy

2.deň: VVÚ Medzibodrožie: chavkoš nočný, včelárik zlatý, strakoš kolesár, orliak morský, kolónie chavkošov nočných a volaviek popolavých; večer: slávik veľký

3.deň: VVÚ Senné a jeho okolie (obce Senné a Iňačovce): beluša veľká, beluša malá, volavka purpurová, lyžičiar biely, chochlačka bielooká, kaňa močiarna, čorík bahenný, kuvik obyčajný; večer: odchod

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Vyzdvihutie/odvoz na letisko Košice v cene zájazdu. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň) alebo Budapešť.

Odporúčaný termín: marec – august

Cena je za sprevádzanie v slovenčine pre 1 osobu:

390,- € / 3 – 5 účastníkov

345,- € / 6 – 10 účastníkov

310,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 2 noci, plná penzia (2 x raňajky, 3 x obed, 2 x večera), sprievodca počas celého zájazdu, odborný miestny sprievodca, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene nie je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie účastníkov

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Viac o tomto území aj v našej správe z výletu:
Vtáky a víno východného Slovenska
Všeobecné zmluvné podmienky