Pozorovanie vtáctva

Birdwatching v okolí Bratislavy

Vtáky na dosah hlavného mesta – ak ste v Bratislave, máte pár hodín voľného času a chcete vidieť niečo zaujímavé z prírody.


Sovy a ďatle karpatských lesov

Slovensko je síce malá krajina ale môžete tu vidieť všetky európske ďatle ako aj rôzne druhy sov, akými sú aj sova dlhochvostá, pôtik kapcavý či kuvičok vrabčí.


Mokrade Východoslovenskej nížiny – raj pre vodné vtáctvo

Najvýznamnejšie hniezdiská a migračné zastávky vodných vtákov na Slovensku. Kolónie volaviek, prekrásne mŕtve ramená s leknami a rezavkou aloovitou, vinice, zrúcaniny hradov, to všetko ponúka tento kraj.


Nepoznané zákutia na Zemplíne

Navštívime jedinečné prírodné zákutia, kultúrne a historické pamätihodnosti či nakukneme k našim ukrajinským susedom. Nenecháme si újsť drevené kostolíky či návštevu typickej tokajskej pivnice.


Záhorie – krajina protikladov

Morava so svojimi mŕtvymi ramenami, mokrými lúkami, a zachovalými lužnými lesmi. Suché boriny a dubiny stojace na viatych pieskoch na strane druhej. Objavte krajinu kontrastov.


Putovanie za dravcami Slovenska – operení vládcovia oblohy

Navštívime nížinné loviská orlov kráľovských, sokolov rárohov, orliakov morských a hají. Potom sa presunieme do horských oblastí na severe Slovenska, ktoré sú domovom sokolov sťahovavých a orlov skalných a krikľavých.


Putovanie za orlom krikľavým a bocianom čiernym

Hornatý región na severe Slovenska so zachovalými komplexmi zachovalých ihličnatých lesov, rašelinísk, mokrých lúk, pasienkov a tradične obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy. Objavte kraj, kde hniezdi orol krikľavý a bocian čierny.


Maďarská pusta na jar

Objavte unikátnu európsku step. Spoznajte krajinu, kde hniezdi kormorán malý, čaplička vlasatá či sokol kobcovitý.


Za žeriavmi popolavými na Hortobágy

Jesenný zájazd do Maďarska na Hortobágy, kde sa zastavujú desiatky tisícov žeriavov popolavých na svojej každoročnej migrácii na juh.