Národný park Neusiedler See – Seewinkel

bahniaky na dosah ruky

Neziderské jazero a priľahlé lokality u obidvoch našich južných susedov patria medzi jedny z najvýznamnejších miest pre vodné vtáctvo v Strednej Európe. Dajú sa tu nájsť obrovské porasty trstiny, periodicky vysúšané slaniská, lúky, pasienky a malé pieskoviská. V jarnom i jesennom období tu možno okrem domácich druhov zastihnúť aj státisíce vtákov, ktoré tieto miesta využívajú ako svoju migračnú zastávku pri ceste na svoje hniezdiská. Len na tomto relatívne malom území bolo pozorovaných až 341 vtáčích druhov.


charakteristika: Národný park Neziderské jazero – Seewinkel bol založený v roku 1993. Národný park Fertő-Hanság v Maďarsku bol vyhlásený už v roku 1991. Chránené územie dnes pokrýva približne 300 km². Tento národný park je prvým cezhraničným národným parkom v Rakúsku a prvým rakúskym národným parkom, ktorý bol uznaný aj Svetovou úniou na ochranu prírody (IUCN).

Vďaka ochrane, ktorú vtáctvu a ostatným zvieratám poskytujú oba národné parky sú vtáky navyknuté na prítomnosť ľudí, čo znamená, že nie sú také plaché ako u nás, a dá sa k nim často priblížiť veľmi blízko a pekne ich pozorovať. Pozorovanie vtáctva navyše uľahčuje množstvo pozorovateľní, či už ide o kryty, alebo početné veže.

V Apríli sa v informačnom centre Národného parku Neusiedler See – Seewinkel v dedinke Illmitz pravidelne koná Pannonian BirdExperience – stredoeurópsky vtáčkarský veľtrh. Ide o podujatie určené pre všetkých amatérskych aj profesionálnych milovníkov vtáctva, na ktorom sa formou predajných stánkov, prednášok, informačných stanovísk či praktických ukážok prezentujú mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou vtáctva, miestne organizácie ochrany prírody, cestovné kancelárie, ubytovacie a voľnočasové zariadenia, predajcovia fototechniky a ďalekohľadov, literatúry či terénneho oblečenia. Súčasťou programu sú exkurzie do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, prednášky a prezentácie. Návštevu tohto podujatia by si nemal nechať ujsť nikto so záujmom o vtáctvo v tomto nesmierne zaujímavom cezhraničnom regióne.

zaujímavosti územia: rozsiahle plochy trstín, periodicky vysychajúce slaniská, podmáčané lúky

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): informačné centrum NP Neusiedler See – Seewinkel, Eszterházyho palác vo Fertőde

navštívené chránené územia: VVÚ a Národný park Neusiedlersee-Seewinkel (Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel) v Rakúsku a Národný park Fertő-Hanság (Fertő-Hanság Nemzeti Park) v Maďarsku

cieľové druhy: hus divá (Anser anser), kazarka pestrá (Tadorna tadorna), kazarka hrdzavá (Tadorna ferruginea), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), hrdzavka potápavá (Netta rufina), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), lyžičiar biely (Platalea leucorodia), bučiak veľký (Botaurus stellaris), volavka purpurová (Ardea purpurea), beluša veľká (Egretta alba), kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), kršiak rybár (Pandion haliaetus), chriaštele (Porzana spp.), šišila bocianovitá (Himantopus himantopus), šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta), kulík piesočný (Charadrius hiaticula), kulík morský (Charadrius alexandrinus), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), hvizdák veľký (Numenius arquata), kalužiaky (Tringa spp.), bojovník bahenný (Philomachus pugnax), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), dudok chochlatý (Upupa epops), kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

ďalšie druhy: syseľ pasienkový (Citellus cittelus), králik divý (Oryctolagus cuniculus), kone Przewalského, miestne plemená domácich zvierat – biely osol a chlpaté prasatá mangalice

Trvanie: 1-dňový výlet alebo 2-dňový zájazd

Náročnosť: všetky terény na chodenie počas tohto výletu/zájazdu sú ľahké; okolie Neziderského jazera tvorí rovina, prevýšenia sú minimálne

Ubytovanie: rodinný penzión

Odchod z Bratislavy o 8:00, transfer do Rakúska (približne 1 hodina), pozorovanie vtáctva pri jazere, návšteva informačného centra; transfer na ďalšie lokality v NP Neusiedler See-Seewinkel podľa aktuálneho výskytu vtáctva – územie ponúka množstvo pozorovacích krytov a veží v blízkostí plytkých slaných jazier, zárastov trstiny či podmáčaných lúk; v prípade 2-dňového zájazdu navštívime aj lokality na maďarskej strane Neziderského jazera a ďalšie odľahlejšie lokality; príchod do Bratislavy okolo 20:00

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z Viedne alebo letiska Schwechat (Viedeň).

Odporúčaný termín: marec – september

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1-dňový výlet

180,-€ / 1 účastník

90,-€ / 2 účastníci

70,-€ / 3 – 4 účastníci

55,-€ / 5 – 7 účastníkov

45,-€ / 8 – 10 účastníkov

40,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

2-dňový zájazd

390,-€ / 1 účastník

195,- € / 2 účastníci

170,- € / 3 – 5 účastníci

150,-€ / 6 – 10 účastníkov

130,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 1 noc, polpenzia (1 x večera, 1 x raňajky), sprievodca počas celého zájazdu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: obedy, individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento výlet/zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Viac o tomto území aj v našich správach z výletov:
Jar na Neziderskom jazere
Aprílový víkend v Národnom Parku Neusiedler See – Seewinkel
Pelikán, lyžičiare, hvizdáky malé a oveľa viac…
Pannonian BirdExperience – 1. a 2. deň
Všeobecné zmluvné podmienky