Záhorie – krajina protikladov

vtáky zaplavovaných lužných lesov a suchomilných borovicovo-dubových lesov na pieskoch

Prekrásne scenérie, zaujímavé biotopy a ich obyvatelia, menej ako hodinu jazdy z Bratislavy. Na jednej strane dynamická rieka Morava so svojimi mŕtvymi ramenami, mokrými lúkami, a zachovalými lužnými lesmi. Suché boriny a dubiny stojace na viatych pieskoch na strane druhej. Cez deň či v noci, na Záhorí sa vždy dá vidieť a počuť množstvo vtáčích druhov zaujímavých ako pre profesionálneho ornitológa, tak i pre úplného laika.

charakteristika: Tento najzápadnejší región Slovenska je ohraničený riekou Morava a hrebeňom Malých Karpát. Pravidelne zaplavovaná niva rieky Morava ostro kontrastuje so suchými piesčitými biotopmi. Popri lužných lesoch a podmáčaných lúkach sa tu dajú nájsť malé mokrade a rašeliniská skryté v pieskových depresiách, rybníky či starý mestský park.

zaujímavosti územia: viate piesky, malé lesné mokrade, zachované lužné lesy, vlhké lúky, suché dubovo-borovicové lesy na pieskoch, starý mestský park

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): historické centrum Skalice, Baťov kanál, zámocký areál Lednice – Valtice (UNESCO), Mikulov, výborné miestne víno, národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – najstarší kostol na Slovensku, jediná dodnes stojaca sakrálna pamiatka z veľkomoravského obdobia

navštívené chránené územia: Chránená krajinná oblasť Záhorie, Chránené vtáčie územie Morava, Trilaterálna Ramsarská lokalita Cezhraničné mokrade na sútoku Morava-Dyje-Dunaj

cieľové druhy: bocian čierny (Ciconia nigra), bučiak veľký (Botaurus stellaris), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), beluša veľká (Egretta alba/Casmerodius albus), kačica chrapačka (Anas querquedula), hrdzavka potápavá (Netta rufina), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), lelek lesný (Caprimulgus europeaus), včelár lesný (Pernis apivorus), orliak morský (Haliaeetus albicilla), orol kráľovský (Aquila heliaca), haja červená (Milvus milvus), haja tmavá (Milvus migrans), sokol rároh (Falco cherrug), chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), chrapkáč poľný (Crex crex), chriašť malý (Porzana parva), chriašť bodkovaný (Porzana porzana), čorík čierny (Chlidonias niger), včelárik zlatý (Merops apiaster), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius/Picoides medius), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), škovránik stromový (Lullula arborea), sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina), svrčiak zelenkavý (Locustella naevia), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), penica jarabá (Sylvia nisoria), kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), muchár sivý (Muscicapa striata), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), slávik modrák (Luscinia svecica), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus), ľabtuška hôrna (Anthus trivialis)

ďalšie druhy: kršiak rybár (Pandion haliaeetus) – apríl a neskôr, rybárik riečny (Alcedo atthis), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), bobor (Castor fiber)

Trvanie zájazdu: 3 dni

Náročnosť: ľahká; rovinatá nížinná oblasť; niektoré lokality môžu byť podmočené

Ubytovanie: ** hotel v centre Malaciek

1.deň: stretnutie ráno, presun na Záhorie, zastávka pri kolónii včelárikov zlatých; obed; po obede pozorovanie dravé vtáky (orliak morský, haje, sokol rároh, orol kráľovský, sokol myšiar, kaňa močiarna); ubytovanie, po večeri: večerná prechádzka (škovránik, lelek, sova obyčajná)

2.deň: ráno (pred raňajkami): druhy mestského parku (kôrovníky, ďatle, mucháriky, muchár, sedmohlások); ráno (po raňajkách): vtáky mokradí – rybníkov (bocian čierny, bučiačik močiarny, beluša veľká, kačica chrapačka, hrdzavka potápavá, chochlačka bielooká, chriašteľ vodný, čorík čierny, svrčiak zelenkavý, svrčiak slávikovitý, trsteniarik veľký, slávik modrák, orliak morský, kršiak rybár, rybárik riečny, bobry); popoludní: záplavové územie rieky Moravy, lužné lesy (bocian čierny, bučiak veľký, bučiačik močiarny, beluša veľká, kačica chrapačka, hrdzavka potápavá, včelár lesný, orol kráľovský, haja červená, haja tmavá, orliak morský, sokol rároh, chriašteľ vodný, chrapkáč poľný, chriašť malý, chriašť bodkovaný, čorík čierny, ďateľ prostredný, žlna sivá, tesár čierny, sedmohlások obyčajný, svrčiak zelenkavý, svrčiak riečny, svrčiak slávikovitý, penica jarabá, muchár sivý, slávik modrák, žltochvost hôrny, ľabtuška hôrna, rybárik obyčajný, kolibkrárik spevavý, kolibkárik sykavý, kolibkárik čipčavý, bobry); večer: večerné hlasy vtákov mokrých stanovíšť (bučiak veľký, bučiačik močiarny, chriašte, chrapkáč poľný, chriašteľ vodný, slávik modrák)

3.deň: celý deň: druhy zriedkavých borovicových a dubových lesov na pieskoch a malých lesných mokradí a rašelinísk (strakoše, bocian čierny, lelek lesný, včelár lesný, ďateľ prostredný, žlny, tesár čierny, škovránik stromový, sedmohlások obyčajný, kôrovníky, muchár sivý, žltochvost hôrny, ľabtuška hôrna), večer: odchod

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň).

Odporúčaný termín: (Apríl) Máj – Jún

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

265,-€ / 3 – 5 účastníkov

235,-€ / 6 – 10 účastníkov

195,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 2 noci, plná penzia (2 x raňajky, 3 x obed, 2 x večera), sprievodca počas celého zájazdu, odborný miestny sprievodca, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


Všeobecné zmluvné podmienky