Putovanie za orlami krikľavými a bocianmi čiernymi

vtáky lesov a mokradí Oravy

Navštívte s nami krajinu orlov. Objavte prírodu Oravy, kde sa striedajú zachované ihličnaté lesy s rašeliniskami a poľnohospodárskou krajinou. To všetko je skryté medzi horami. Objavte s nami tajnostkárske bociany čierne, či vzácne trasochvosty žltohlavé. Spoznajte región, ktorý je nielen bohatý na vtáctvo ale aj na tradičné vidiecke osídlenie, či nádherné pohľady do tohto hornatého kraja.

charakteristika: Rázovitá hornatá oblasť na severe Slovenska pri hranici s Poľskom predstavuje mozaiku zachovalých ihličnatých lesov, vrchovísk, rašelinísk, mokrých lúk, pasienkov a maloplošne obrábaných polí. Vodná nádrž Orava je dôležitou migračnou zastávkou pre vodné vtáky. Izolovaná poloha Oravy umožnila tomuto regiónu zachovať si svoje tradície a hodnoty od tradičného rázu bývania až po bohatstvo vtáčích druhov.

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): Múzeum oravskej dediny, majestátny Oravský hrad, Slanický ostrov umenia uprostred Oravskej priehrady, drevené kostolíky v Leštinách a Tvrdošíne (UNESCO), tradičné ovčie syry, jedinečná rehabilitačná stanica pre zranené a choré živočíchy v Malej Fatre

navštívené chránené územia: VVÚ (a CHVÚ) a Chránená krajinná oblasť Horná Orava, VVÚ (a CHVÚ) a Národný park Malá Fatra

cieľové druhy: bocian čierny (Ciconia nigra), orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), chrapkáč poľný (Crex crex), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), výr skalný (Bubo bubo), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos/Picoides leucotos), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), trasochvost žltohlavý (Motacilla citreola), strakoš veľký (Lanius excubitor),  muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), červenák karmínový (Carpodacus erythrinus) – koniec mája – jún, kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix), glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

druhy na požiadanie: ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), kolibiarik sivozelený (Phylloscopus trochiloides), vrchárka červenkavá (Prunella collaris), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix/Tetrao tetrix)

Trvanie zájazdu: 4 dni

Náročnosť: ľahká až mierne náročná; hornatá oblasť; na dlhšie presuny sa použije auto/mikrobus/autobus, vychádzky len na kratšie vzdialenosti

Ubytovanie: *** penzión v tichej lokalite obklopený ihličnatými a zmiešanými lesmi a pasienkami – možnosť prechádzky pred raňajkami alebo vo voľnom čase (orol krikľavý, chrapkáč, kuvičok, pôtik, sova dlhochvostá, hlucháň hôrny, chrapkáč, ďubník trojprstý, …)

1. deň: príchod poobede, ubytovanie, po večeri: sovy Oravy

2. deň: ráno (po raňajkách): druhy zmiešaného lesa (ďatle, mucháriky, …), poobede: vtáky mokradí – VN Orava a pobrežné biotopy Čiernej Oravy (bocian čierny, močiarnica, trasochvost žltohlavý, …)

3. deň: ráno (po raňajkách): druhy bukového lesa, poobede: vtáky otvorených priestranstiev (orly, chrapkáč, strakoš veľký, …)

4. deň: ráno (po raňajkách): rehabilitačná stanica pre zranené a choré živočíchy v Zázrivej a vtáky v jej okolí (orol skalný, sokol sťahovavý, …), poobede: odchod

Východiskový aj konečný bod: Bratislava. Možnosť priplatiť si odvoz z letiska Schwechat (Viedeň), Budapešť alebo Krakov.

Odporúčaný termín: Apríl – Jún

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

425,- € / 3 – 5 účastníkov

355,- € / 6 – 10 účastníkov

295,- € / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie na 3 noci, plná penzia (3 x raňajky, 4 x obed, 3 x večera), sprievodca počas celého zájazdu, odborný miestny sprievodca, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva, poistenie CK voči insolventnosti

V cene nie je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie účastníkov

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


Viac o tomto území aj v našej správe z výletu:
Orly, sovy a búrky, alebo 113 druhov oravských za 3 dni
Všeobecné zmluvné podmienky