Niva Moravy

krajina nedotknutých lužných lesov, mŕtvych ramien a podmáčaných lúk

charakteristika: Územie bývalej železnej opony na hraniciach Československa a Rakúska. Vďaka v minulosti prísne stráženej hranici sa v tomto území zachovalo pásmo takmer nedotknutých lužných lesov, podmáčaných lúk a mŕtvych ramien rieky Moravy. Nádherná a miestami takmer nedotknutá krajina poskytuje výborné podmienky pre hniezdenie, zimovanie a migráciu vodných vtákov. Niva Moravy je jednou z najvýznamnejších lokalít pre výskyt husí na Slovensku.

zaujímavosti územia: zachované lužné lesy, pravidelne zaplavované lúky, mŕtve ramená

navštívené chránené územia: CHKO Záhorie, Významné vtáčie územie (a Chránené vtáčie územie) Morava

cieľové druhy:

vtáctvo: bocian čierny (Ciconia nigra), beluša veľká (Egretta alba/Casmerodius albus), kačica chrapačka (Anas querquedula), včelár lesný (Pernis apivorus), orliak morský (Haliaeetus albicilla), orol kráľovský (Aquila heliaca), haja tmavá (Milvus migrans), sokol rároh (Falco cherrug), chrapkáč poľný (Crex crex), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius/Picoides medius), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius), svrčiak zelenkavý (Locustella naevia), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus), penica jarabá (Sylvia nisoria)

druhy na požiadanie: bobor európsky (Castor fiber)

Trvanie výletu: 1/2 dňa

Náročnosť: ľahká; rovinatá nížinná oblasť; niektoré lokality môžu byť podmočené

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: (február) marec – september (október); ak územie nie je zaplavené

Výlet možno spojiť s výletom Devínska Kobyla

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

120,-€ / 1 účastník

60,-€ / 2 účastníci

50,-€ / 3 – 4 účastníci

40,-€ / 5 – 7 účastníkov

35,-€ / 8 – 10 účastníkov

30,-€ / 11 a viac účastníkov

Cena za kombinovaný výlet pre 1 osobu:

150,-€ / 1 účastník

75,-€ / 2 účastníci

60,-€ / 3 – 4 účastníci

50,-€ / 5 – 7 účastníkov

40,-€ / 8 – 10 účastníkov

35,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Viac o tomto území aj v našich správach z výletov:
Na bicykloch do nivy rieky Moravy
Jar s dravcami na Devínskom jazere
Upršaný deň pri Morave
Všeobecné zmluvné podmienky