VVÚ na Slovensku

Na Slovensku bolo identifikovaných 40 významných vtáčích území (VVÚ), z ktorých 39 bolo navrhnutých na vyhlásenie za chránené vtáčie územia (CHVÚ). Nezahrnuté do zoznamu navrhovaných CHVÚ bolo významné vtáčie územie Miloslavov. V súčasnosti zostáva už len jedno nevyhlásené chránené vtáčie územie, a to Levočské vrchy.

Okrem významných vtáčích území boli do zoznamu navrhovaných CHVÚ doplnené ešte štyri ďalšie územia: Boheľovské  rybníky, Dolné Pohronie, Trnavské rybníky a Žitavský luh. Boheľovské a Trnavské rybníky boli neskôr zo zoznamu odstránené.

Celková výmera všetkých 40 významných vtáčích území je 13 840,85 km2, čo predstavuje 28,2% rozlohy Slovenska. Veľkosť jednotlivých území sa pohybuje od 0,45 km2 (VVÚ Dubnické štrkovisko) do 1280,14 km2 (VVÚ Volovské vrchy). Priemerná rozloha VVÚ na Slovensku je 346,025 km2. Prevládajúcim biotopom v slovenských významných vtáčích územiach sú lesy (64%), ďalším významným typom biotopu je poľnohospodárska pôda.

Map of Important Bird Areas in Slovakia

Pozn.: Podrobnejšie informácie o jednotlivých VVÚ sú na našich stránkach dostupné zatiaľ iba v anglickom jazyku.