Vtáky Dunaja

najvýznamnejšie zimovisko vodného vtáctva na Slovensku

charakteristika: Hrušovská zdrž, ktorá sa nachádza na Dunaji juhovýchodne od Bratislavy, je najvýznamnejším zimoviskom pre viaceré druhy vodného vtáctva v strednej Európe. V tejto oblasti bolo zaznamenaných viac ako 115 druhov vtákov. Popri tisícoch zimujúcich chochlačiek vrkočatých, hlaholiek či kačíc sa dajú objaviť aj menej bežné druhy ako chochlačka morská, turpan tmavý, ľadovka dlhochvostá či potápač prostredný. V tejto oblasti boli pozorované aj nezvyčajné druhy ako pelikán kučeravý, kajka morská alebo potáplica veľká. Dunaj a jeho okolie poskytujú výborné podmienky na hniezdenie aj zimovanie orliaka morského. Väčšina u nás zimujúcich druhov prichádza zo severu, no Hrušovskú zdrž ako svoje zimovisko už od roku 1995 pravidelne využíva stále narastajúca populácia kormorána malého, ktorý žije v delte Dunaja v Rumunsku. Pri Bratislave sa každú zimu zdržuje viac ako 700 týchto, pre naše podmienky veľmi netradičných, vtákov.

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): park v Rusovciach

navštívené chránené územia: VVÚ (a CHVÚ) Dunajské luhy

cieľové druhy: všetky druhy slovenských potápok (Tachybaptus ruficollis, Podiceps sp.), husi (Anser sp.), tisíce rôznych kačíc (Anas sp., Mergus sp., Aythya sp., Bucephala clangula, Melanitta fusca), kormorán malý (Microcarbo pygmeus/Phalacrocorax pygmeus), orliak morský (Haliaeetus albicilla), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), bahniaky počas migrácie, čajky

To, aké druhy sú prítomné na tejto lokalite, závisí od konkrétnej doby počas migračnej a zimnej sezóny.

Trvanie výletu: 1/2 dňa

Náročnosť: ľahká, terén je rovinatý

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: november – apríl

Výlet možno spojiť s výletom Drop veľký – najťažší lietajúci vták v Európe

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

1/2-dňový výlet

120,-€ / 1 účastník

60,-€ / 2 účastníci

50,-€ / 3 – 4 účastníci

40,-€ / 5 – 7 účastníkov

35,-€ / 8 – 10 účastníkov

30,-€ / 11 a viac účastníkov

Cena za kombinovaný výlet pre 1 osobu:

150,-€ / 1 účastník

75,-€ / 2 účastníci

65,-€ / 3 – 4 účastníci

55,-€ / 5 – 7 účastníkov

45,-€ / 8 – 10 účastníkov

35,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.

Viac o tomto území aj v našich správach z výletov:
Hrušovská zdrž
Pannonian-BirdExperience – 3. deň
Prechádzka na trojhraničný bod a krátke zastavenie na Hrušovskej zdrži
Hrušovská zdrž – prví zimní hostia
Všeobecné zmluvné podmienky