Bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

Počet hniezdiacich párov: 50 – 100

Počet zimujúcich jedincov: 5 – 30

Obdobie výskytu: sťahovavý – niekoľko jedincov zimuje

Kategória ohrozenia: VU – zraniteľný

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Jedno zo slovenských pomenovaní je aj bučiak trsťový, čo napovedá aj biotopom, v ktorých sa vyskytuje. Sú to trsťové porasty a porasty pálky.

Popis: Je to veľmi nenápadne sfarbený volavkovitý vták, ktorý má svetlohnedý podklad s tmavými škvrnami. V prednej časti tvoria škvrny pásy, takže ak si natiahne krk hore a postaví sa do trstiny, vyzerá ako trstina, pričom jemne pohybuje telom, akoby sa hýbala samotná trstina.

Hlas: Veľmi hlboký hlas, do diaľky počuteľné najmä v noci znejúce v literatúre popísané ako: “y-plumb“. Vypočuť si ho môžete tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.