Slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

Počet hniezdiacich párov: 10 000 – 20 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od začiatku apríla do polovice septembra

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1,5

Biotop: Hniezdi na zemi, takže na hniezdenie potrebuje husté krovie. Veľmi rád hniezdi v medziach medzi poľami, ale v minulosti bol veľmi rozšírený aj v Slávičom údolí (pred výstavbou).

Popis: Vták približne vo veľkosti vrabca hnedej farby s hrdzavým chvostom a výrazným veľkým čiernym okom.

Hlas: Trilkotavé a klokotavé zvuky striedajúce sa s pískaním. Vypočuť si ho môžete tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.