Svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

Počet hniezdiacich párov: 10 000 – 15 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od konca apríla do augusta

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Okolie riek s hustým porastom, najmä vŕbovým.

Popis: Sivohnedý vrch tela so svetlejším bruškom a jemným škvrnením na hrudi, stupňovitý chvost. Sivohnedý podklad so svetlými škvrnami medzi nožičkami a chvostom.

Hlas: Hlas podobný svrčkovi, či kobylke: „dzedzedzedzedze“. Vypočuť si ho môžete tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.