Kuvik obyčajný (Athene noctua)

Počet hniezdiacich párov: 800 – 1 000

Počet zimujúcich jedincov: 2 000 – 3 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: NT (Near threatened) – takmer ohrozený druh z dôvodu malej a klesajúcej populácie

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4

Biotop: Dediny a v nich najmä okolia aktívnych poľnohospodárskych družstiev.

Popis: Malá sovička tmavohnedej farby so svetlými škvrnami a nevýraznou tzv. tvárovou maskou.

Hlas: Hlas pripomína ťahavé „póóóóóď“. Vypočuť si ho môžete tu.

Zaujímavosti: Druh je možné vidieť aj cez deň ako sa vyhrieva na vrchole strechy alebo za komínom.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.