Svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

Počet hniezdiacich párov: 300 – 500

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od konca apríla do septembra

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Polia nechané na úhor, prípadne roztrúsené krovité porasty.

Popis: Celkovo patria svrčiaky do skupiny „malé hnedé“. Takže sa na seba veľmi podobajú. Dôležitejšie je rozpoznávať ich podľa hlasu. Pre svrčiaky je typický stupňovitý chvost a škvrnenie medzi chvostom a nožičkami. Tento druh má okrový podklad s tmavými škvrnami. Spomedzi všetkých druhov svrčiakov je najviac škvrnitý (z oboch strán tela).

Hlas: Znie ako jednotné „sirrrrrrrrrr“. Vypočuť si ho môžete tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.