Sova obyčajná (Strix aluco)

Počet hniezdiacich párov: 2 500 – 3 000

Počet zimujúcich jedincov: 6 000 – 9 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1,5 (vzhľadom na to, že sa v noci nič iné neozýva)

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1,5 na správnych miestach v noci

Biotop: Hniezdi vo všetkých lesoch, alebo v parkoch so stromovou vegetáciou. Vyhovujú jej lesy so staršími stromami, v ktorých sú dutiny, ktoré využíva na hniezdenie.

Popis: Sova s nenápadným sfarbením bez ozdobného peria, pričom má čierne oči. Chrbátik je tmavší ako bruško. V Bratislave a v okolí prevláda tzv. hnedá forma.

Hlas: Samec sa ozýva rozdielne ako samica, pričom sa jeho „spev“ začína húkaním a pokračuje takým meniteľným hlasom „huu, hu, hu u uuu uu huh“. Jeho hlas si môžete vypočuť tu. Samica sa ozýva niečo ako „kujit“. Vypočuť si ju môžete tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.