Chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

Počet hniezdiacich párov: 60 – 200

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od začiatku apríla do konca októbra

Kategória ohrozenia: LR: lc (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 5

Biotop: Má rád najmä mokrade s prítomnosťou ostríc.

Popis: Chriašte sú typické svojím krátkym chvostom a krátkym zobákom. Od ostatných podobných druhov sa rozpoznávajú podľa bodkovaného brucha.

Hlas: Hlas sa dá prirovnať k plieskaniu bičom. Vypočuť si ho môžete tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.