Svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)

Počet hniezdiacich párov: 1 000 – 2 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od začiatku apríla do septembra

Kategória ohrozenia: LC (least concern) – menej dotknutý

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Trstinové porasty aj menších plôch.

Popis: Celkovo je skoro jednofarebne sfarbený s jemne svetlejším bruškom. Opäť má stupňovitý chvost a na žltohnedom podklade sú medzi nohami a chvostom okrové škvrny.

Hlas: Veľmi podobný hlasu svrčiaka zelenkavého, ale ozýva sa vyslovene z trstinových porastov. Dalo by sa prepísať ako „sirrrrrrr“, pričom svrčenie je rýchlejšie. Vypočuť si ho môžete tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.