Myšiarka ušatá (Asio otus)

Počet hniezdiacich párov: 2 500 – 4 000

Počet zimujúcich jedincov: 7 000 – 10 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Hniezdi na sídliskách, zimuje najmä na ihličnatých stromoch na cintorínoch či v parkoch vo väčších množstvách. Takisto hniezdi v remízkach, medziach či v stromoradiach v poľnohospodárskej krajine, v starých hniezdach vrán a strák alebo v polobúdkach.

Popis: Myšiarka ušatá sa svojím vzhľadom podobá na výra, ale je menšia, pričom má tiež ozdobné pierka na hlave, ktoré možno niekomu pripomínajú ušká. Typická je oranžová dúhovka.

Hlas: Mláďatá sa ozývajú krátkym vysokým pískaním každých niekoľko sekúnd od mája do júna. Ich hlas si môžete vypočuť tu. Dospelé jedince sa ozývajú na začiatku hniezdenia od konca februára do apríla krátkym húúú. Vypočuť si to môžete tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.