Chrapkáč poľný (Crex crex)

Počet hniezdiacich párov: 1 400 – 1 700

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od konca apríla do septembra

Kategória ohrozenia: LR:cd – menej ohrozený: závislý na ochrane

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 5 (počutie 2)

Biotop: Je to druh viazaný najmä na lúky, pričom má rád najmä vlhké lúky. Jeho početnosť je často viazaná od množstva zrážok.

Popis: Patrí medzi tzv. chriaštele. Chriaštele sú príbuzné dropom či žeriavom a sú často viazané na vodu. Typické sú krátkym chvostom a relatívne dlhými nohami. Druh je sivohnedo sfarbený s hrdzavými krídlami, ale častejšie ho počuť ako vidieť.

Hlas: Jeho latinský názov Crex crex naznačuje jeho hlas, ktorý sa dá týmito slovami opísať. Vypočuť si ho môžete tu.

Zaujímavosti: Keď Boh rozdával hlasy, chrapkáč prišiel ako posledný a aj ten hlas spieva falošne. Kuriatka sú čiernej farby.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.