Prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Počet hniezdiacich párov: 2 000 – 6 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od apríla a ojedinele až do októbra

Kategória ohrozenia: LC (least concern) – menej dotknutý

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1 (počuť), 4 (vidieť)

Biotop: Rôzne polia a lúky.

Popis: Malý vtáčik podobný jarabici alebo samici bažanta, ktorý má hrdzavo hnedý chrbát a svetlohnedý spodok tela, ktorý prechádza až do okrovej farby, pričom má výrazný pásik nad okom.

Hlas: Hlas sa dá popísať ako: „fiť fi riť, fiť fi riť“ prípadne by sa dal prepísať do „chyť mi riť, chyť mi riť“, alebo „poďte žať, poďte žať“. Vypočuť si ho môžete tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Návrat na všetky lekcie, tu.