Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

Počet hniezdiacich párov: 300 – 600

Počet zimujúcich jedincov: 2 – 50

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: NE – nehodnotený

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5 (počutie 2)

Biotop: Hniezdi v záraste vodných plôch, najmä ostricou, trstinou alebo pálkou.

Popis: Patrí medzi chriaštele, ktoré sú typické najmä krátkym chvostom a relatívne dlhými nohami. Druh je modrosivo sfarbený s hnedým chrbtom, pričom má typický dlhý červený zobák a nohy s dlhými prstami.

Hlas: Hlas znie akoby niekto zabíjal prasa. Vypočuť si ho môžete tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.