Výr skalný (Bubo bubo)

Počet hniezdiacich párov: 300 – 400

Počet zimujúcich jedincov: 700 – 1 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: NE – nehodnotený

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4

Biotop: Má rád skaly a kameňolomy, ale nie vždy na nich hniezdi. Niekedy hniezdi na stromoch v okolí, možno kvôli menšiemu vyrušovaniu, známe sú aj hniezdenia mimo takýchto biotopov, napríklad v Šúri.

Popis: Je to najväčšia európska sova tmavohnedej farby s typickými ozdobnými pierkami na hlave. Má oranžové oči.

Hlas: Po nemecky sa volá Uhu, čo je zároveň prepisom jeho hlasu. Vypočuť si ho môžete tu.

Zaujímavosti: Veľkú zložku potravy tvoria ježkovia.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.