Poznávanie vtáčích hlasov online

Chcete vedieť ako sa ozývajú naše operence? Absolvujte s nami online kurz poznávania vtáčích hlasov. Do konca júna budú prebiehať jedna až dve lekcie týždenne, v závislosti od počtu druhov v danej lekcii.

Ku každému druhu bude krátky popis, video, link na vtáčí hlas a samozrejme aj nejaká fotka.

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

Staňte sa fanúšikom našej stránky na Facebooku a odberateľom našich videí na YouTube.

Lekcia 1: sýkorky

sýkorka veľká (Parus major) – pre začiatočníkov

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus) – pre začiatočníkov

sýkorka uhliarka (Periparus ater) – pre začiatočníkov

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Lekcia 2: stromolezci

brhlík obyčajný (Sitta europaea) – pre začiatočníkov

kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)

Lekcia 3: škovránky

škovránok poľný (Alauda arvensis) – pre začiatočníkov

škovránik stromový (Lullula arborea)

pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Lekcia 4: ďatle

tesár čierny (Dryocopus martius) – pre začiatočníkov

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Lekcia 5: kolibkáriky a králičky

kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Lekcia 6: penice

penica obyčajná (Sylvia communis)

penica popolavá (Sylvia curruca)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

penica slávikovitá (Sylvia borin)

penica jarabá (Sylvia nisoria)

Kurz poznávania vtáčích hlasov s nami môžete absolvovať aj priamo v prírode. Vyberte si buď plánovaný kurz na Železnej studničke v Bratislave za dobrovoľné vstupné alebo si môžete zaplatiť individuálny kurz vo Vami zvolenom termíne. Kurzy organizujeme aj pre školy v Bratislave, Trenčíne, Martine, Poprade a Prešove.