Lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Počet hniezdiacich párov: 1 000 – 2 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: začiatok mája – september

Kategória ohrozenia: NE – nehodnotený

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 5

Biotop: Má rád riedke lesy popretkávané suchšími biotopmi, napríklad rúbané po ťažbe.

Popis: Sfarbením je podobný kôre stromu, ktorým sa podobá napríklad na výrika či na vrchnú stranu kôrovníka. Má veľké čierne oko a veľký zobák.

Hlas: Ozýva sa podobne ako svrčiaky, pričom mení intenzitu a tón tohto hlasu. Na konci zvykne zaplieskať krídlami, čo je niekedy možné počuť. Vypočuť si ho môžete tu.

Zaujímavosti: Na konáre si sadá pozdĺžne, nie ako väčšina vtákov, priečne.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 7:

myšiarka ušatá (Asio otus)

sova obyčajná (Strix aluco)

výr skalný (Bubo bubo)

kuvik obyčajný (Athene noctua)

slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)

svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)

svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)

svrčiak slávikovitý(Locustella luscinioides)

bučiak veľký (trsťový) (Botaurus stellaris)

chrapkáč poľný (Crex crex)

chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

chriašť bodkovaný (Porzana porzana)

prepelica poľná (Coturnix coturnix)

Návrat na všetky lekcie, tu.