White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) ďateľ bielochrbtý – Miro Kaliský

Autor: Miro Kaliský

Comments are closed.