Prílet včelárikov a kvitnúce orchidey

piatok, 6. máj 2011

Koncom týždňa sme sa rozhodli, že si urobíme malú vychádzku do najzápadnejšej časti Malých Karpát. Na Devínskej Kobyle sa dajú nájsť pozostatky treťohorného mora a suchomilné piesočné biotopy. Pieskové steny Sandbergu, nachádzajúce sa iba niekoľko desiatok metrov od brehu rieky Moravy predstavujú perfektnú hniezdnu lokalitu pre kolóniu včelárikov zlatých (Merops apiaster).

Prílet včelárikov sme očakávali už takmer dva týždne. Ako sme urobili posledné kroky k pieskovým stenám, začuli sme ich charakteristický hlas. Potešilo nás, že tento najfarebnejší slovenský druh vtáka sa vrátil na svoju tradičnú hniezdnu lokalitu. Zapísali sme si tento deň do svojich zápisníkov ako jeden z najneskorších príletov v posledných rokoch. Napočítali sme 14 vtákov, ale predpokladáme, že niekoľké ešte dorazia, alebo boli v tom čase schované.

V blízkosti sme navštívili aj starý kameňolom, ktorý je známy výskytom viacerých druhov orchideí. Našli sme 3 druhy – vstavač/červenohlav obyčajný (Orchis/Anacamptis morio) v ružovej a bielej forme, vstavač počerný/neotinea počerná (Orchis/Neotinea ustulata) a vstavač vojenský (Orchis militaris).

Na spiatočnej ceste popri Morave sme videli bociany biele, volavky popolavé a tiež kukučku obyčajnú preletovať ponad lužný les. Aj táto krátka vychádzka nám opäť odhalila niektoré z mnohých prírodných krás Bratislavy.

Zoznam zaznamenaných druhov:
kačica divá (Anas platyrhynchos) 2
bocian biely (Ciconia ciconia) 4
volavka popolavá (Ardea cinerea) 2
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) 2
sokol myšiar (Falco tinnunculus) 1
kulík riečny (Charadrius dubius) 2
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos) 2
holub domáci (Columba livia f. domestica)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus) 1
včelárik zlatý (Merops apiaster) 14
kavka tmavá (Corvus monedula) 3
vrana popolavá (Corvus cornix) 2
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Parus caeruleus) H
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) H
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) H
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) H
brhlík oobyčajný (Sitta europaea) H
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) H
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs) H
zelienka obyčajná (Carduelis chloris)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) H

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu

Comments are closed.