Upršaný deň pri Morave

nedeľa, 15. máj 2011

V nedeľu sme navštívili nivu Moravy a Sandberg, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Bolo pomerne veterno, pršal drobný dážď a bolo iba 12 stupňov.

Napriek nepríjemnému počasiu sa nám podarilo vidieť 52 druhov vtákov, v nive Moravy okrem iných aj belušu veľkú (Egretta alba), samca kačice chripľavky (Anas strepera), haju tmavú (Milvus migrans) a krutohlava hnedého (Jynx torquilla). Obzvlášť nás potešilo pozorovanie beluše malej (Egretta garzetta), ktorú sme mali možnosť vidieť len niekoľko metrov od loviacej beluše veľkej. Stála na naklonenom kmeni nad hladinou ramena, vďaka čomu bolo výborne viditeľné sfarbenie jej prstov. Vo vetre zas viali jej dlhé perá na hlave a na hrudi. Bocian biely (Ciconia ciconia) a labuť veľká (Cygnus olor) sedeli na svojich hniezdach. Z rastlín sme videli kvitnúť kosatec sibírsky (Iris sibirica), kosatec žltý (Iris pseudacorus) a bleduľu letnú (Leucojum aestivum). Vďaka mokru sme mali možnosť pozorovať množstvo slimákov viacerých druhov a pijavíc priamo na asfaltovom chodníku, ktorým sme prechádzali.

Následne sme sa presunuli na Sandberg, kde sme chceli uvidieť včelárikov zlatých (Merops apiaster), ktoré sa však na naše sklamanie neukázali, pravdepodobne kvôli počasiu. Vynahradili sme si to však skúmaním skamenelín treťohorných morských živočíchov, ktoré je tu možné obdivovať na viacerých miestach. Z rastlinných druhov kvitol zaujímavý druh trávy – kavyľ Ivanov (Stipa joannis).

Napriek tomu, že sme na záver boli mokrí a trochu sme premrzli, sme si výlet užili a boli sme spokojní s touto alterntívou pre upršaný deň.

Zoznam pozorovaných druhov:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus) 1
labuť veľká (Cygnus olor) 2
kačica chripľavka (Anas strepera) 1 samec
kačica divá (Anas platyrhynchos) 20
bocian biely (Ciconia ciconia) 2
volavka popolavá (Ardea cinerea) 6
beluša veľká (Ardea alba/Egretta alba) 4
beluša malá (Egretta garzetta) 1
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) 1
haja tmavá (Milvus migrans) 1
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
sokol myšiar (Falco tinnunculus) 2
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus) 4
holub domáci (Columba livia f. domestica) 20
holub hrivnák (Columba palumbus) 4
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) 4
kukučka obyčajná (Cuculus canorus) 2 H
dážďovník obyčajný (Apus apus) 15
krutohlav hnedý (Jynx torquilla) 3
ďateľ veľký (Dendrocopos major) 1 samec
strakoš obyčajný (Lanius collurio) 1 samec
vlha obyčajná (Oriolus oriolus) 2 H
sojka obyčajná (Garrulus glandarius) 1 H
straka obyčajná (Pica pica) 1
kavka tmavá (Coloelus monedula/Corvus monedula) 4
vrana poplavá (Corvus cornix) 1
sýkorka veľká (Parus major) 1 H
škovránok poľný (Alauda arvensis) 4
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) 2
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) 1 H
trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris) 3 H
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) 4
penica obyčajná (Sylvia communis) 1
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes) 1
brhlík obyčajný (Sitta europaea) 1
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula) 2
drozd plavý (Turdus philomelos) 2
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) 1
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) 1
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra) 4
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba) 3
pinka obyčajná (Fringilla coelebs) H
kanárik poľný (Serinus serinus) 2
zelienka obyčajná (Carduelis chloris) 2
strnádka lúčna (Emberiza calandra) 1 H
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) 2
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) 1 H

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu

Comments are closed.