Vtáčie hlasy na Železnej studničke

sobota – nedeľa, 18.-19. jún 2011

Koncom mája sme usporiadali krátky kurz poznávania vtáčích hlasov v lese a tým obnovili tradíciu obľúbených vychádzok za vtákmi na Železnej studienke. Vďaka veľmi pozitívnemu ohlasu sme sa rozhodli akciu zopakovať aj v júni. Napriek nepriaznivej predpovedi počasia (dážď a ochladenie) sa v sobotu uskutočnili všetky štyri plánované vychádzky. V priebehu dňa sa nám počas nich či v blízkosti bufetov podarilo vidieť či počuť až 19 druhov vtákov (zoznam nižšie). Priamo v areáli Rotundy, odkiaľ sa vychádzalo, a kde sme mali umiestnený stánok, sa nám podarilo nájsť a statívovým ďalekohľadom zamerať hniezdo muchárov sivých a na ňom sediacu samičku.

V nedeľu nás náhla a silná prehánka donútila „zbaliť stan“ a okolo 15:30 sme premočení akciu ukončili. Napriek tomu nás svojím spevom na vychádzkach potešili drozdy plavé, pinky obyčajné či trasochvosty horské. Oba dni nám na prechádzkach navyše robili spoločnosť malé ropuchy obyčajné, ktoré sa po vyliahnutí v jazerách vo vysokých počtoch snažili dostať do lesa, kde budú žiť.

Všetkým, ktorí sa rozhodli niečo dozvedieť o vtákoch v našich lesoch a ich hlasoch ďakujeme. Veľmi nás potešili aj tí záujemci, ktorí sa o akcii dozvedeli z médií a prišli už rozhodnutí sa zúčastniť na presne stanovený čas odchodu. Veríme, že chvíle s nami strávené v prírode boli zaujímavé a prínosné.

Zoznam pozorovaných druhov:

kačica divá (Anas platyrhynchos)
včelár lesný (Pernis apivorus)
ďateľ veľký (Dendrocopos major)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
králik ohnivohlavý (Regulus ignicapilla)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
muchárik bielokrký (Ficedula abicollis)
muchár sivý (Muscicapa striata)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Chloris chloris)

Comments are closed.