Prechádzka na trojhraničný bod a krátke zastavenie na Hrušovskej zdrži

Koncom júla sme využili príležitosť na prechádzku na miesto, kde sa spájajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska. Je to snáď jediné obdobie, kedy je možné vstúpiť do tejto lokality bez toho, aby bolo narušené prostredie viacerých významných vtáčích druhov. Dúfali sme, že sa nám podarí zazrieť ľabtušku poľnú (Anthus campestris), no neboli sme úspešní. Namiesto toho sme videli zopár sokolov myšiarov (Falco tinnunculus) či myšiakov hôrnych (Buteo buteo) ako krúžili nad poliami. Po turistickom chodníku sme sa prešli na trojhraničný bod. Samotný bod je obklopený niekoľkými kamennými skulptúrami. Keďže počasie hrozilo dažďom každú chvíľu, pobrali sme sa naspäť k autu. Zbadali sme ako cez cestu prebehlo zopár kurovitých vtákov, no nepodarilo sa nám ich identifikovať. Za pár minút sme však uvideli dva kŕdliky. Pri pohľade cez monokulár sme ich určili ako jarabice poľné (Perdix perdix). Dohromady to bolo 31 jedincov.

Potom sme sa autom presunuli na Hrušovskú zdrž na prehradenie Dunaja. V hornej časti sa nám podarilo narátať až 699 labutí veľkých (Cygnus olor). Spolu sa ďalšími piatimi, ktoré sme videli na plavebnom kanáli ich  bolo až 704, čo bol pre nás ohromný počet. Veľmi nás potešilo aj 7 beluší malých (Egretta garzetta), ktoré posedávali na kamenných násypoch zdrže. Takisto aj približne 200 brehúľ hnedých (Riparia riparia), ktoré poletovali tesne nad hladinou nad prehradením Dunaja.

Zoznam pozorovaných druhov:
jarabica poľná (Perdix perdix) 31
labuť veľká (Cygnus olor) 704
kačica divá (Anas platyrhynchos)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba) 5
beluša malá (Egretta garzetta) 7
kormorán malý (Microcarbo pygmaeus / Phalacrocorax pygmaeus) 4
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
jastrab krahulec (Accipiter nisus) 1
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
lyska čierna (Fulica atra)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos) 1
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka žltonohá (Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
vrana popolavá (Corvus cornix)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia) 200
lastovička  obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka  obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
stehlík konôpka (Carduelis cannabina)

počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť

Comments are closed.