Jesenný víkend v Národnom parku Hortobágy

Na druhý októbrový víkend (7.-9.10.2011) zabezpečila naša cestovná kancelária víkendový zájazd do Národného parku Hortobágy. V spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko a mimovládnou organizáciou PRO NATURA SK sme pripravili pestrú zmes pozorovania vtáctva a kultúrnych zážitkov v rozľahlej krajine pusty.

Hlavným cieľom nášho zájazdu bolo pochopiteľne pozorovanie žeriavov popolavých (Grus grus) na ich migračnej trase zo severu na juh. Na druhej strane sme chceli spoznať aká je pusta rozsiahla  a ako doslova chutí.

Vyrazili sme v piatok skoro ráno z Bratislavy a cez Nitru, Zvolen a Eger sme prišli do mesta na brehu rieky Tisy – Tiszafüredu, kde sme mali zabezpečené ubytovanie v chatkách miestneho kempu. Cestou do srdca NP Hortobágy, do obce Hortobágy, sme mali možnosť zhliadnuť prvé desiatky žeriavov. Navštívili sme informačné centrum národného parku, kde sme sa zúčastnili prednášky o prírodných podmienkach NP Hortobágy a krajiny pusty. Vyzbrojení novými poznatkami sme sa vydali na východný okraj národného parku, kde sme pozorovali kŕdle žeriavov zlietajúcich sa na nocoviská.

V sobotu po raňajkách sme znova smerovali do centra národného parku. V obci Kócsujfalu sme si spravili krátku zastávku aby sme mohli pozorovať asi 300 žeriavov kŕmiacich sa na kukuričnom strnisku v lúčoch ranného jesenného slnka. Potom sme sa presunuli do miestnej malej ZOO, kde sme mohli vidieť typické zvieratá žijúce na puste: skrutkorohé ovce racka, prasatá mangalice, či vodné byvoly. V areáli sa konala dražba maďarského dlhorohého sivého dobytka a tak sme aspoň na chvíľu mohli vidieť tradičných pastierov s ich dobytkom.

Naše ďalšie  putovanie smerovalo k miestnym veľkým rybníkom, kde sme sa úzkorozchodnou železničkou premávajúcou na trase pomedzi rybníky presunuli na severný okraj rybničného systému, ktorý je jedným z najväčších v strednej Európe. Bohatá avifauna sa dá pozorovať z niekoľkých pozorovacích veží a krytov. Počas nášho pobytu na lokalite sme pozorovali niekoľko druhov bahniakov: hvizdáka veľkého (Numenius arquata), šabliarku modronohú (Recurvirostra avosetta), brehára čiernochvostého (Limosa limosa), kalužiaka tmavého (Tringa erythropus); desiatky volaviek (Ardea cinerea, Egretta alba) a lyžičiarov bielych (Platalea leucorodia), orliaka morského (Haliaeetus albicilla), päť druhov kačíc a mnoho iných.

Po krátkom zastavení v obci Hortobágy sme sa šli naobedovať do typickej čárdy. Ochutnali sme vychýrené halászlé ako aj iné miestne pokrmy. Neskorý obed bol nesmierne chutný a sýty, takže nám následný pobyt na čerstvom vzduchu bol veľmi prospešný.

Našim záverečným bodom sobotňajšieho programu boli opäť žeriavy. Na lokalite zvanej Cserepes, severne od veľkej rybničnej sústavy, sme v priebehu približne hodiny mohli pozorovať niekoľko tisícok žeriavov. Stovky sa ich kŕmili na poliach a postupne preletovali v menších či väčších kŕdľoch na svoje nocoviská v zamokrených častiach pusty. Bol to pravdepodobne najsilnejší zážitok celého víkendu, keďže mnohí videli toto krásne jesenné divadlo po prvý krát. Dozvedeli sme sa, že v danom čase sa na území NP Hortobágy nachádzalo približne 90 000 migrujúcich žeriavov popolavých, čiže sme sa tu ocitli v čase jesenného vrcholu migrácie na tomto území.

V nedeľu doobeda sme si spravili prechádzku k mŕtvemu ramenu rieky Tisy, kde sme pozorovali niekoľko bežne sa tu vyskytujúcich druhov vtákov. Žiaľ niekoľko krát bolo naše pozorovanie narušené miestnymi rybármi na člnoch. V poobedných hodinách sme sa po rovnakej trase vrátili na Slovensko.

Počas tohto víkendu sme spoznali ako pusta a prírodné prostredie v NP Hortobágy vyzerá, ochutnali sme miestnu kuchyňu a získali sme presvedčenie, že sa tu oplatí prísť znova. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto peknom jesennom víkende: Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife Slovensko, mimovládnej organizácii PRO NATURA SK, Richardovi Kvetkovi a informačnému centru Národného parku Hortobágy, RPS – Ochrane dravcov na Slovensku.

Zoznam pozorovaných druhov (49):

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
hus bieločielá (Anser albifrons)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvizdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata)
kačica chrapka (Anas crecca)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
žeriav popolavý (Grus grus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík bledý (Pluvialis squatarola)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
pobrežník čiernozobý (Calidris alpina)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka bielohlavá (Larus cachinnans)
holub divý (Columba livia)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
žlna zelená (Picus viridis)
ďateľ neurčený do druhu (Picidae sp.)
strakoš veľký (Lanius excubitor)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)

Comments are closed.