Aprílový víkend v Národnom parku Neusiedler See – Seewinkel

piatok – nedeľa, 20.-22. apríl 2012

Počas víkendu sme uskutočnili zájazd do Národného parku Neusiedler See – Seewinkel. Podľa predpovede malo byť upršané počasie a aj vďaka tomu sme sa na tento zájazd vybrali len štyria.

Prvý deň sme sa zastavili za obcou Podersdorf, kde nás hneď na začiatku privítali tri dudky chochlaté. Následne sme sa zastavili pri mokradiach blízko Illmitzu, kde sme stretli aj prvých ornitológov. Tu sme sa dozvedeli, že práve na tejto lokalite bol deň predtým pozorovaný v Európe veľmi vzácny severoamerický pobrežník trávový (Tryngites subruficollis). Potešili sme sa, že možno uvidíme aj takéhoto vzácneho bahniaka. Nič z toho však nebolo a tak nám spravili radosť aspoň hrdzavky potápavé, kačice lyžičiarky, cíbiky chochlaté, ale i močiarnica mekotavá. Spomedzi všetkých druhov však bol najkrajší pohľad na hrdých rodičov husí divých, ako vedú svoje malé žlté ratolesti. Cestou do informačného centra národného parku sme sa pristavili ešte pri jednom plytkom jazierku, kde sme mohli na malú vzdialenosť pozorovať šabliarky modronohé, kulíky riečne a bojovníky bahenné. Zaujali nás najmä šabliarky, ktoré si upravovali miesto pre svoje hniezdenie. Na neďalekej lúke sme dokonca objavili 19 hvizdákov malých.

Naša cesta pokračovala do informačného centra, kde sme zaparkovali auto. Odtiaľ sme si spravili krátku prechádzku na neďaleké lokality. Privítal nás spev slávikov, ktoré sa vrátili po jarnej migrácii aj sem. Takisto nás potešil pŕhľaviar červenkastý a muchárik čiernokrký, ktoré tu nie sú až také bežné. Na lúkach sme si všimli kvitnúce orchidey (vstavač obyčajný (Orchis morio)), potešili nás breháre obyčajné ale aj kalužiak močiarny či cíbiky. Po tejto krátkej prechádzke sme sa šli ubytovať.

Nasledoval obed a po ňom výlet do maďarskej časti Neziderského jazera, do Národného parku Fertő-Hanság. V Maďarsku na nás čakalo neskutočne dobré počasie. Cestou nám spravil radosť sokol lastovičiar, potápka malá a veľký kŕdeľ bahniakov. Priamo na lokalite nás asi najviac potešili kalužiaky tmavé vo svadobnom šate, ale aj kalužiaky štíhle, ktoré sú na Slovensku veľmi vzácne. Z ostatných druhov bahniakov tu boli najmä bojovníky bahenné (niekoľko tisíc exemplárov), ale aj stovky pobrežníkov obyčajných. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na desiatky hvizdákov malých, šabliarok modronohých a brehárov obyčajných. Tu sme si doplnili aj posledné dva druhy kačíc z rodu Anas, ktoré sa nám nepodarilo pozorovať v Rakúsku. Po krásnom divadle sme sa rozhodli navečerať. Keďže sme mali večeru neďaleko parku, tak sme neodolali a pred jedlom sme sa v ňom zastavili. Tu nám pribudli, napr. kavky, alebo ďatle. Po večeri sme sa vrátili do nášho penziónu. Už za tmy sme vyrazili počúvať nočné druhy vtákov, na ktoré sme žiaľ nemali šťastie. Tak sme si aspoň pozreli hviezdy so zapožičaným monokulárom od firmy Swarovski. Prvý deň bol na počet druhov veľmi úspešný, lebo sme mali bilanciu 94 druhov vtákov.

Pred raňajkami sme sa ešte vybrali na lokalitu, kde bol pozorovaný vzácny severoamerický pobrežník trávový, ale opäť sme nemali šťastie. Aspoň sme si pozreli neúprosné divadlo prírody v podobe vrany, ktorá zabila bezmocné osamotené húsatko. Po raňajkách nasledoval peší výlet na Sandeck, kde sme cestou videli králiky divé ale aj biele somáre. Cestou sme zahliadli opäť dudky, ale aj lyžičiare a volavku purpurovú. Pri pozorovacej veži sme si rozložili monokuláre a pozorovali sme vtáctvo v blízkom okolí. Nasledovala opäť návšteva informačného centra, kde sa konal veľtrh Pannonian BirdExperience. Mali sme možnosť si pozrieť vystavovanú optiku či porozprávať sa s rakúskymi ornitológmi z bird.at z Clubu 300. Zároveň sme tu odovzdali zapožičané ďalekohľady firme Swarovski, ktorá nám ich ochotne požičala.

Nasledoval obed v neďalekej reštaurácii a výlet k jazeru Zicksee. Tu sme videli rodinku húsat so 41 húsatkami, ale i konôpky, či stehlíky pestré. Po krátkom oddychu spojenom s fotením vtákov sme pokračovali na Langelacke, kde sme z diaľky pozorovali kolóniu čajok, medzi ktorými sme videli i čajky sivé a čajky čiernohlavé. Ostatné druhy už ani nespomíname, lebo skoro na každej lokalite nás čakali šabliarky, šišily, či breháre, takže na druhý deň sa nám naozaj zdali všedné. Po prechádzke sme išli do Illmitzu, kde sme sa navečerali a zúčastnili kvízu Clubu 300. V kvíze šlo o spoznanie čo najviac druhov vtákov z 25 fotiek, pričom niektoré druhy boli vyfotené iba ako rozmazané machule, iným bol zase vidieť iba obrys, alebo boli fotené odzadu. Víťaz, ktorý rozoznal 18 druhov, vyhral ďalekohľad. Pred spaním sme si ešte urobili krátku prechádzku, na ktorej sa nám konečne podarilo počuť bučiaka. Z pohľadu čísel nám sobota priniesla 79 druhov (celkovo 100).

Ráno pred raňajkami sme sa dvaja vybrali spolu s rakúskymi ornitológmi na lokalitu za pobrežníkom trávovým. Na tretí pokus sa nám ho konečne podarilo vidieť. Pohyboval sa od nás iba asi na 60 metrov, čo nám umožnilo dobre si prezrieť tohto pre Európu vzácneho vtáka.

Po raňajkách sme si zbalili naše veci a vybrali sme sa tentoraz nie na mokraď ale na lúčno-stepné spoločenstvo za dropmi. Iba kúsok od nášho cieľa sme sa však zdržali pri pozorovaní kaní popolavých a haje tmavej. Potešila nás aj prepelica poľná, ktorá sa ozvala z neďalekého porastu. Ďalej sme pokračovali po ceste až k pozorovacej veži, z ktorej sme ho konečne zahliadli. Áno, bol to on, majestátny drop, ktorý na nás čakal v pomerne veľkej vzdialenosti pod stromom. Po vynadívaní sa na neho sme však zistili, že pod inými stromami sa nachádza ešte skupinka asi desiatich jedincov. No a zrazu z dropa, ktorý stál pod osamoteným stromom sa stala biela guľa. Priamo pred našimi očami tokal, lebo mal záujem o samičku. Bol to veľmi silný zážitok, z ktorého sme sa tešili všetci. Zastavili sa pri nás ešte dvaja ornitológovia a povedali, že na blízkej lúke lieta aj myšiarka močiarna, no nepodarilo sa nám ju zahliadnuť. Naša pozornosť bola tak upriamená na dropy až sme zabudli viac sledovať naše okolie.

No a zrazu to prišlo. Na tretí deň konečne prišiel dážď, ktorý sme celý čas podľa predpovede čakali, no zastihol nás až na záver nášho pobytu. Dovtedy bolo počasie veľmi priaznivé, ak nerátame malú spŕšku, keď sme sa nachádzali na okraji búrky. Tento deň sme ukončili s 82 druhmi vtákov.

Celkovo sme na výlete zaznamenali 107 druhov vtákov, pričom nám chýbalo množstvo bežných druhov. To ale iba preto, že sme sa za nimi nenaháňali a radšej sme šli spoznávať iné zaujímavejšie lokality.

Zoznam pozorovaných druhov:

prepelica poľná (Coturnix coturnix)
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kazarka pestrá (Tadorna tadorna)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
bučiak veľký (Botaurus stellaris)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
haja tmavá (Milvus migrans)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
drop veľký (Otis tarda)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
kulík riečny (Charadrius dubius)
kulík morský (Charadrius alexandrinus)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák malý (Numenius phaeopus)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiak štíhly (Tringa stagnatilis)
kalužiak sivý (Tringa nebularia)
kalužiak perlavý (Tringa ochropus)
kalužiak močiarny (Tringa glareola)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos)
pobrežník čiernozobý (Calidris alpina)
pobrežník trávový (Tryngites subruficollis)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus / Larus melanocephalus)
čajka sivá (Larus canus)
čajka žltonohá (Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
dudok chochlatý (Upupa epops)
krutohlav hnedý (Jynx torquilla)
ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus / Picoides syriacus)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloelus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana čierna (Corvus corone)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka veľká (Parus major)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
stehlík konôpka (Carduelis cannabina)
strnádka lúčna (Emberiza calandra / Miliaria calandra)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.