Ako prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva

nedeľa, 18. november 2012

V nedeľu sme sa na našej exkurzii prešli od Čunova až po Rusovce. Ukázali sme si, ako prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva. Aj napriek hmlistému počasiu sme boli jedenásti. Najmladšia účastníčka mala len 2 roky. Najprv sme prešli cez Čunovo, ďalej lesom, kde sme videli ďatle veľké (Dendrocopos major) a hýle obyčajné (Pyrrhula pyrrhula). Prišli sme k priesakovému kanálu, kde začalo naše sčítavanie vodného vtáctva. Práve priesakový kanál je významným zimoviskom potápiek malých (Tachybaptus ruficollis/Podiceps ruficollis). Cestou sme si pozreli aj váctvo Hrušovskej zdrži, kde sme videli aj hus bieločelú (Anser albifrons) a kačicu hvizdárku (Anas penelope). Pokračovali sme popri kanáli ďalej až k Rusovciam, kde sme pozorovali glezgy obyčajné (Coccothraustes coccothraustes), začuli sme tesára čierneho (Dryocopus martius) a rybárika riečneho (Alcedo atthis). Z ostatných druhov nás ešte potešilo pozorovanie jastraba veľkého (Accipiter gentilis). Aj napriek počasiu sme mali šťastie a zaznamenali sme až 33 druhov vtákov.

Zoznam pozorovaných druhov:

hus bieločelá (Anser albifrons)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
jastrab veľký (Accipiter gentilis)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia f. domestica)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
strakoš veľký (Lanius excubitor)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd trskota (Turdus viscivorus)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
vrabec domový (Passer domesticus)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes)

Comments are closed.