Exkurzia so študentami Zoologického krúžku

sobota, 1. december 2012

Na prvú decembrovú sobotu sme pripravili exkurziu pre členov Zoologického krúžku, ktorý pôsobí pri Prírodovedeckej fakulte UK. Hlavným bodom programu bolo pozorovanie vtáctva v okolí Bratislavy. Našim cieľom bola Hrušovská zdrž, ktorá sa nachádza na rieke Dunaj. Cestou k Dunaju sme mali zaujímavé pozorovania vzácneho sokola rároha (Falco cherrug), ktorý letel ponad polia, ako aj sokola sťahovavého (Falco peregrinus), ktorého sme objavili na strome vedľa cesty do Čunova. Hrušovská zdrž je významnou migračnou zastávkou, ako aj miestom zimovaniam pre tisícky kačíc a iných druhov vtáctva viazaného na vodu. Ako prvé sme na Dunaji uvideli letiace volavky popolavé (Ardea cinerea) a beluše veľké (Ardea albaEgretta alba). Takisto sme zbadali kormorány malé (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus), pričom sme študentom vysvetľovali ako rozlíšiť týchto zimných návštevníkov od bežných kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo). Mali sme možnosť pozorovať niekoľko druhov kačíc – kačice chripľavky (Anas strepera), chrapky (Anas crecca), hvizdárky (Anas penelope) a kačice divé (Anas platyrhynchos). Počas toho nám preletel ponad hlavu nedospelý orliak morský (Haliaeetus albicilla). Za zmienku určite stojí pozorovanie žltochovosta domového (Phoenicurus ochruros), ktorého veľká časť populácie migruje na juh a iba niekoľko desiatok jedincov ostáva zimovať u nás. Na viacerých miestach, kde sme sa zastavili sme mohli vidieť prvé stovky chochlačiek (Aythya fuligula, Aythya ferina). Medzi tie zaujímavejšie pozorované druhy patrili potápače – potápač malý (Mergellus albellus / Mergus albellus) a potápač veľký (Mergus merganser). Pri galérii Danubiana nám preletel nad hlavou ohlášajúci sa kŕdeľ husí bieločelých (Anser albifrons).So študentami sme sa rozprávali o význame tejto lokality, ktorá slúži ako migračná zastávka aj ako zimovisko pre takmer 100 000 potápavých a nepotápavých kačíc. Potešil nás ich záujem o pozorovanie vtáctva a fakt, že si užívali pobyt v prírode aj napriek chladnému a veternému počasiu. Pozorne počúvali náš výklad o tom, ako spoznať vtáky počas letu či ako rozlíšiť jednotlivé druhy kačíc vo veľkom zmiešanom kŕdli plávajucom na vodnej hladine. Dúfame, že sa k nám pridajú aj na ďalších našich vychádzkach či exkurziách, a že to pritiahne aj ich priateľov a spolužiakov.

Zoznam pozorovaných druhov:

hus bieločelá (Anser albifrons)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapka (Anas crecca)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
hlaholka severská (Bucephala clangula)
potápač malý (Mergellus albellus / Mergus albellus)
potápač veľký (Mergus merganser)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
jastrab krahulec (Accipiter nisus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol rároh (Falco cherrug)
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
lyska čierna (Fulica atra)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia)
strakoš veľký (Lanius excubitor)
kavka tmavá (Coloelus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.