Jar s dravcami na Devínskom jazere

nedeľa, 3. marec 2013

Prvý marcový víkend svojim počasím určite potešil milovníkov prírody. My sme sa vydali na vychádzku do oblasti známej aj ako Devínske jazero. Plánovanú trasu sme museli upraviť kvôli tradičnej jarnej záplave na rieke Morava, ktorá vrcholila práve v deň našej vychádzky. S vodou sme si poradili a podarilo sa nachystať alternatívu, no proti pokazenej lokomotíve na čele nášho vlaku sme už nezmohli nič. Na Devínske jazero sme dorazili s hodinovým meškaním. Účastníci, ktorí prišli autami a museli na nás počkať, mali tento čas spríjemnený preletom dospelého orliaka morského (Haliaeetus albicilla).

Spoločne v skupinke 25 záujemcov o pozorovanie vtáctva sme sa vydali smerom k záplavovému územiu rieky Morava. Behom krátkej chvile sa aj zvyšným účastníkom ukázal krúžiaci orliak morský. Neďaleko bufetu U starého bicykla sme nad Moravou mohli v plnej kráse pozorovať haju červenú (Milvus milvus). Ponad hlavy nám preletel škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) a drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), zatiaľ čo z blízkeho stromu vyspevovali strnádky obyčajné (Emberiza citrinella). Počas presunu k riečke Maline sa účastníkom na konci skupinky ukázal krúžiaci orol kráľovský (Aquila heliaca), ktorého sa podarilo určiť ako dospelého jedinca. Pri Maline sme si porozprávali o prírodných podmienkach územia a o jeho ochrane.

V poraste lužného lesa sa nám počas tohto zastavenia podarilo pozorovať mlynárky dlhochvosté (Aegithalos caudatus), kôrovníka (Certhia sp.) a aj orieška (Troglodytes troglodytes). Následne sme sa presunuli na ďalšiu lokalitu na okraji záplavového územia rieky Moravy. Cestu nám spestril prelet krkavca čierneho (Corvus corax), vzácneho sokola rároha (Falco cherrug) a niekoľkých myšiakov hôrnych (Buteo buteo).

Zo zaplavených lúk nivy Moravy sa ozývali kŕdle husí. V monokulároch sme našli husi divé, bieločelé i siatinné (Anser anser, A. albifrons, A. fabalis). Tým šťastnejším sa podarilo pozorovať aj kačicu ostrochvostú (Anas acuta). Na okraji zaplavenej lúky sme mohli vidieť beluše veľké (Egretta alba), niekoľko husí divých a preletujúce čajky rôznych druhov (Larus sp.). Neďaleko nás poskakoval trasochvost biely (Motacilla alba) a preletel ďalší dravec. Tentoraz to bol sokol myšiar (Falco tinnunculus). V zmiešanom kŕdli vrán popolavých (Corvus cornix), kaviek (Coloelus monedula) a havranov (Corvus frugilegus) sme objavili aj jednu vranu čiernu (Corvus corone). Z lužného lesa sa nám niekoľkokrát ozvala žlna zelená (Picus viridis). Našu spiatočnu cestu prikrášlil pri odbočke na Stupavu pár krúžiacich dospelých orliakov, ktorý sa nám predvádzal v jarnom slnku. Ich snehobiele klinovité chvosty sa dali pozorovať aj voľným okom.

Počas vychádzky sa nám podarilo zaznamenať 44 vtáčích druhov. V lúčoch jarného slnka sme videli 6 druhov dravých vtákov, takisto jarných navrátilcov akými sú škorce obyčajné, drozdy plavé (Turdus philomelos) či trasochvost biely. Dúfame, že sa nám podarilo splniť očakávania účastníkov vychádzky a tieto krásne pozorovania budú pozvánkou na naše ďalšie akcie.

Zoznam zaznamenaných druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus siatinná (Anser fabalis)
hus divá (Anser anser)
hus bieločelá (Anser albifrons)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol rároh (Falco cherrug)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka sivá (Larus canus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub domáci (Columba livia f. domestica)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
kavka tmavá (Coloelus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana čierna (Corvus corone)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
kôrovník (Certhia sp.)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd čvíkota (Turdus pilaris)
drozd plavý (Turdus philomelos)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.