Pozorovanie murárikov na Devíne

nedeľa, 10. marec 2013

Skoro každú zimu sa na bratislavskom hrade Devín objavuje vzácny murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). Rozhodli sme sa pripraviť pozorovanie tohto prekrásneho vtáčika aj pre širokú verejnosť. Čoskoro totiž odletí naspäť do Álp, odkiaľ k nám pravdepodobne chodí zimovať. Na Slovensku tento druh hniezdi, ale iba vysoko v horách, a aj to len veľmi ojedinele.

Akcia so zameraním na pozorovanie začala presne na poludnie a šťastie na murárika sme mali už o 12:01. Vyzeralo to tak, že sme s ním boli dopredu dohodnutí. Pozorovanie trvalo niekoľko minút. Následne sa objavil tesne po jednej, akoby bol presný ako hodinky a objavoval sa každú hodinu. No našťastie pre pozorovateľov sa táto pravidelnosť porušila a objavoval sa oveľa častejšie. Dokonca preletel na známu panenskú vežičku, kde sa aj chvíľu zdržal. Na základe rozdielneho sfarbenia sme zistili, že v skutočnosti pozorujeme dva rozdielne jedince, čo sa ku koncu akcie aj potvrdilo. Objavili sa totiž oba naraz a začali sa naháňať, následne odleteli úplne preč. Ešte okolo 15:30 sa jeden z nich objavil posledný krát. Celkovo sa pri nás zastavilo viac ako 70 ľudí, pričom skoro všetci mali tú česť rozlúčiť sa s týmto zaujímavým tvorom pred jeho odletom naspäť na jeho hniezdisko.

Zoznam pozorovaných druhov:

kačica divá (Anas platyrhynchos)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
holub domáci (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
murárik červenokrídly (Tichodroma muraria)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)

Comments are closed.