Deň vtákov 2013 na Hrušovskej zdrži

pondelok, 1. apríl, 2013, Deň vtákov

Podujali sme sa zorganizovať ďalšiu vychádzku zameranú na pozorovanie vtáctva. Tentokrát ako pripomenutie Dňa vtákov, ktorý ustanovil v roku 1900 významný slovenský prírodovedec Oto Herman. Našim hlavným cieľom bolo vodné vtáctvo Hrušovskej zdrže a taktiež sme očakávali prvé jarné prílety migrujúceho vtáctva. Dúfali sme, že sa nám podarí pozorovať jedny z prvých lastovičiek (Hirundo rustica), ktoré k nám začínajú prilietať práve v týchto dňoch. Napriek chladnému charakteru tohtoročnej jari sme mali celkom príjemné slnečné počasie s teplotou niekoľko stupňov nad nulou. Už v prvých chvíľach našej vychádzky sme pozorovali prelet mladého orliaka morského (Haliaeetus albicilla). Prvé vtáky na hladine Hrušovskej zdrže sa dali dobre pozorovať iba cez monokuláre. Našli sme párik kačice chrapačky (Anas querquedula), niekoľko chochlačiek vrkočatých (Aythya fuligula) a jedny z posledných zimujúcich hlaholiek severských (Bucephala clangula). Počas presunu na ďalšie stanovište sme mohli pozorovať prelet samca kane močiarnej (Circus aeruginosus) ponad priesakový kanál. Následná zastávka nám priniesla pekné pohľady na pár hrdzaviek potápavých (Netta rufina), pričom samčekovi svietilo zlatožlté perie na hlave v lúčoch jarného slnka. Pošťastilo sa nám spozorovať prvé lastovičky ako poletovali tesne nad hladinou a lovili hmyz. Na dôvažok sa pridal tokajúci pár potápok chochlatých (Podiceps cristatus). Neskôr sme prehľadávali kmene naplavených stromov. Poletovalo po nich mnoho trasochvostov bielych (Motacilla alba). Našli sme aj trasochvosta žltého (Motacilla flava) a trasochvosta horského (Motacilla cinerea). Popri nich sa ukázal aj prhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata). Ponad vodu poletovali ďalšie lastovičky, naháňajúc sa za hmyzom. Dva kalužiačiky malé (Actitis hypoleucos) poskakovali po kmeňoch, občas sa skryli a museli sme počkať, kým sa znova ukázali. Z brehového porastu sa ozývali kolibkáriky čipčavé (Phylloscopus collybita), pričom niektoré z nich sa ukázali v malej vzdialenosti od nás. Na ďalšej lokalite sme sa snažili vypátrať rybárika riečneho (Alcedo atthis) no neboli sme úspešní. Namiesto toho sme zbadali strakoša veľkého (Lanius excubitor) sediaceho na vrcholci stromu. V tejto oblasti je to nezvyčajné pozorovanie na túto ročnú dobu nakoľko už tieto strakoše zvyknú byť na hniezdiskách v severnejších oblastiach. Popri pozorovaniach vtáctva sa nám podarilo objaviť aj dve májky (Meloe sp.), kvitnúce kvety scily dvojlistej (Scila bifolia), zvlečenú hadiu kožu či hubu uchovec bazový (Auricularia auricula-judae). Kvôli nezvyčajne chladnému počasiu v tomto období sa prílety mnohých druhov vtáctva o niečo opozdili, na niektoré stále iba čakáme. Napriek tomu sme mali možnosť vidieť, že sa príroda po zime prebúdza k životu a jar sa nezadržateľne blíži. Tešíme sa na nadchádzajúce týždne, počas ktorých sa budeme snažiť tráviť v prírode čo najviac času.

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:

labuť veľká  (Cygnus olor)
kačica chripľavka   (Anas strepera)
kačica divá  (Anas platyrhynchos)
kačica chrapačka   (Anas querquedula)
hrdzavka potápavá  (Netta rufina)
chochlačka sivá  (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá  (Aythya fuligula)
hlaholka severská  (Bucephala clangula)
potápka malá  (Tachybaptus ruficollis)
potápka chochlatá  (Podiceps cristatus)
volavka popolavá  (Ardea cinerea)
beluša veľká  (Egretta alba)
kormorán veľký  (Phalacrocorax carbo)
orliak morský  (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna  (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny  (Buteo buteo)
lyska čierna  (Fulica atra)
kalužiačik malý  (Actitis hypoleucos)
čajka smejivá  (Chroicocephalus ridibundus)
neurčená veľká čajka  (Larus cachinnans/michahellis)
holub domový  (Columba livia f. domestica)
holub hrivnák  (Columba palumbus)
hrdlička záhradná  (Streptopelia decaocto)
ďateľ veľký  (Dendrocopos major)
strakoš veľký  (Lanius excubitor)
vrana popolavá  (Corvus cornix)
sýkorka veľká  (Parus major)
sýkorka belasá  (Cyanistes caeruleus)
lastovička obyčajná  (Hirundo rustica)
kolibkárik čipčavý  (Phylloscopus collybita)
oriešok hnedý  (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný  (Sitta europaea)
škorec lesklý  (Sturnus vulgaris)
drozd čierny  (Turdus merula)
drozd plavý  (Turdus philomelos)
drozd trskotavý  (Turdus viscivorus)
červienka obyčajná  (Erithacus rubecula)
žltochvost domový  (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar čiernohlavý  (Saxicola rubicola)
vrabec domový  (Passer domesticus)
trasochvost žltý  (Motacilla flava)
trasochvost horský  (Motacilla cinerea)
trasochvost biely  (Motacilla alba)
pinka obyčajná  (Fringilla coelebs)
stehlík zelený  (Carduelis chloris)
strnádka obyčajná  (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová  (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.