Kurz poznávania vtáčích hlasov v apríli

sobota a nedeľa, 13. – 14. apríl 2013

Počas druhého aprílového víkendu sme opäť na Železnej studničke zorganizovali krátke kurzy vtáčích hlasov v lese. Tento rok bol veľmi špecifický, v tomto neskorom termíne ešte migrovali ropuchy obyčajné (Bufo bufo), pričom v podraste lesa rástli chochlačky duté (Corydalis cava), snežienky jarné (Galanthus nivalis) a v nivách potokov sme mohli nájsť aj cesnak medvedí (Allium ursinum). Účastníci kurzu mali výhodu, že stromy ešte neboli olistené a teda vtáky bolo možné ľahšie nájsť a teda i pozorovať. Zaujímavá bola napríklad kombinácia snežienok jarných v podraste so spievajúcim muchárikom bielokrkým (Ficedula albicollis).

Celkovo sa kurzu zúčastnila asi stovka nadšencov, pričom mali možnosť počuť až 21 druhov vtákov, z toho 18 spevavcov. Náš kurz sa však sústredil iba na 8 základných druhov pinka obyčajná (Fringilla coelebs), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čierny (Turdus merula), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), brhlík obyčajný (Sitta europaea), sýkorka veľká (Parus major) a sýkorka belasá (Parus caeruleus). Okrem nich sme mali možnosť pekne počuť aj pozorovať kralička ohnivohlavého (Regulus ignicapillus). Zo zaujímavejších pozorovaní treba spomenúť muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis) a prelet bociana čierneho (Ciconia nigra). Zaujímavé bolo, že v sobotu sme nezaznamenali žiadneho muchárika bielokrkého, ale v nedeľu sme ich počuli hneď niekoľko, predpokladáme teda, že akurát prileteli.  

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:

kačica divá (Anas platyrhynchos)

bocian čierny (Ciconia nigra)

myšiak hôrny (Buteo buteo)

sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)

holub divý (Columba livia)

holub hrivnák (Columba palumbus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)

sojka obyčajná (Garrulus glandarius)

krkavec čierny (Corvus corax)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus / Parus montanus)

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)

lastovička  obyčajná (Hirundo rustica)

kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

brhlík obyčajný (Sitta europaea)

škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)

drozd čierny (Turdus merula)

drozd plavý (Turdus philomelos)

červienka obyčajná (Erithacus rubecula)

muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)

muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

trasochvost horský (Motacilla cinerea)

trasochvost biely (Motacilla alba)

pinka obyčajná (Fringilla coelebs)

glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes)

Comments are closed.