Bratislava pre všetkých – sprevádzané exkurzie v sade Janka Kráľa

nedeľa, 21. apríl 2013

Pri príležitosti podujatia Bratislava pre všetkých sme v nedeľu 21. apríla bezplatne ponúkli 2 vychádzky zamerané na pozorovanie vtáctva priamo v centre Bratislavy, v Sade Janka Kráľa. Na oboch vychádzkach – o 10:00 a 14:00 sa zúčastnilo spolu približne 40 záujemcov.

Počas vychádzok sme sa oboznámili s najbežnejšími druhmi vtákov žijúcimi v meste a ich jarnými hlasmi. Na relatívne malom území Sadu Janka Kráľa sa nám v priebehu vychádzok podarilo zaznamenať až 27 druhov vtáctva.

Zoznam pozorovaných druhov:
holub domový (Columba livia f. domestica)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ veľký (Dendrocopos major)
žlna zelená (Picus viridis)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec lesklý (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
muchár sivý (Muscicapa striata)
muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)
vrabec domový (Passer domesticus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
stehlík zelený (Carduelis chloris)

Comments are closed.