Jar na Neziderskom jazere 2013

sobota, 20. apríla 2013

V priloženej galérii nájdete zopár fotografií z nášho jarného zájazdu do Národného parku Neziderské jazero – Seewinkel v Rakúsku. Náš zájazd bol zameraný najmä na vtáky, ktoré sa tu naozaj nedajú prehliadnuť. Vďaka ochrane, ktorú im národný park poskytuje nie sú prilíš plaché, a preto sa dajú pozorovať aj z malej vzdialenosti. Navštívili sme viacero odlišných lokalít – breh jazera s porastami trstín, podmáčané lúky, slaniská, jazerá či pieskový cíp pri jazere – Sandeck. Súčasťou nášho programu bola aj návšteva Pannonian Bird Experience, stredoeurópskeho vtáčieho veľtrhu, kde sa účastníci mali možnosť oboznámiť so všetkým, čo sa v našom regióne točí okolo pozorovania vtáctva.

Tento zájazd môžeme odporučiť nielen skúseným pozorovateľom vtáctva, ktorí si tu prídu na svoje v podobe viacerých vzácnych druhov, ale aj pre úplných laikov, ktorých isto zaujme celkový ráz krajiny v okolí jazera či množstvo zaujímavých druhov zvierat, ktoré sa dajú vo voľnej prírode pozorovať z bezprostrednej blízkosti.

Zoznam pozorovaných druhov (77):
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kazarka pestrá (Tadorna tadorna)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík riečny (Charadrius dubius)
kulík morský (Charadrius alexandrinus)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák malý (Numenius phaeopus)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus / Larus melanocephalus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
včelárik zlatý (Merops apiaster)
dudok chochlatý (Upupa epops)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica popolavá (Sylvia curruca)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.