Včeláriky a orchidey na Devínskej Kobyle

nedeľa, 5. mája 2013

Počasie počas našej druhej plánovanej vychádzky za poznávaním kvetín tento rok nám prialo. Zameranie tej prvej začiatkom apríla sme museli z dôvodu na túto ročnú dobu značne netypickej kompaktnej snehovej pokrývky pozmeniť a namiesto poznávania prvých jarných kvetov sme sa vybrali k rieke Morave pozorovať vtáctvo. Dnešná vychádzka bola zameraná okrem kvetín – predovšetkým orchideí kvitnúcich v tomto období – aj na pozorovanie jedného z našich najfarebnejších vtáčikov, včelárika zlatého.

Stretli sme sa o 9:00 v Devínskej Novej Vsi a spoločne sme sa vybrali na Kobylu. Ešte pred príchodom na Sandberg sme začuli a hneď na to aj uvideli kŕdeľ včelárikov. Tieto sťahovavé vtáky zimujú až v Afrike a na svoje hniezdiská sa vracajú koncom apríla/začiatkom mája, takže ich pozorovanie patrí výlučne medzi jarné či letné zážitky. Včeláriky poletovali a zosadávali okolo pieskovej terasy priamo nad Sandbergom, kde však najmä kvôli vyrušovaniu nezvyknú hniezdiť. Uvidíme či im to tento rok vydrží a nepresunú sa na nižšie, návštevníkmi menej ovplyvňované hniezdne steny. Následne sme sa presunuli na Slovinec s krásnym výhľadom na okolitú krajinu. Tam sme si popozerali už odkvitajúcu záľahu jarných kvetov – modríc, hlaváčikov, hadomorov. V tomto období tam práve začínali kvitnúť guličiky bodkované, šalvie lúčne, klinčeky slzičkové či bielokvetý mak pochybný . Počas našej cesty ďalej sme natrafili aj na porasty netradične vyzerajúcej trávy – kavyľa.

Naša ďalšia zastávka bola venovaná opäť včelárikom. Tentoraz sme ďalekohľady zamierili na spodnú časť pieskoviska, kde je najväčšia hniezdna kolónia týchto pestrých vtákov na Devínskej Kobyle. Minulý rok bola odstránená časť agátov a ďalšieho porastu pred ich hniezdnou stenou, čo by im malo uľahčiť prístup k nej a následné hniezdenie. Včeláriky zlaté hniezdia v norách, ktoré si vyhrabávajú za pomoci silného zobáka a nôh do kolmých stien z mäkkých materiálov, napríklad piesku či spraše. Zarastanie takýchto stien (či už prirodzených – po zosuvoch alebo podmytí vodou, alebo umelých – steny tehelní, pieskovní, terasky vinohradov, zárezy ciest)  má za následok úbytok príležitostí pre stavbu hniezdnej nory pre včeláriky. Pri pozorovaní včelárikov na spodnom pieskovisku sa obloha pomaly vyčistila a my sme mali možnosť v lúčoch  slnka vidieť ich krásne blýskavé sfarbenie, ako v skupinkách posedávali na konároch stromov. Keď ich niečo vyrušilo, v kŕdliku odleteli smerom nad Moravu, aby sa o chvíľu štebotajúc vrátili späť. Keď sme sa na ne do sýtosti vynadívali, pohli sme sa po modro značkovanom turistickom chodníku smerom do Devína. Počas cesty sme si poukazovali viaceré druhy kvitnúcich kvetín a typické druhy krovín rastúcich v tomto území (rešetliak skalný pravý, čerešňa mahalebka, kalina siripútková, bršlen európsky, hloh jednosemenný, dráč obyčajný).

V starom kameňolome sme sa zastavili a venovali sme sa ďalšiemu z cieľov našej vychádzky – orchideám. Po zemi ich tam bolo naozaj neúrekom. Väčšinu tvorili fialovo sfarbené vstavače obyčajné. Našli sme aj zopár bielych jedincov tohto druhu. Menej častým, no o to zaujímavejším nálezom bola neotinea počerná – jedna z najvzácnejších orchideí na Slovensku vôbec, na Devínskej Kobyle však jedna z najpočetnejších.

Pokračovali sme po chodníku ďalej cez lesnú časť, až sme vyšli na otvorené priestranstvo nad obcou Devín. Tam sme narazili na vykopané jamy po minulotýždňovej krádeži stoviek koreňov poniklecov, hlaváčikov a neotineí. Napriek tomu, že toto nebola najviac poškodená časť, prázdne miesta po rastlinkách vzbudzovali ľútosť aj hnev. Na svahoch bolo vidno odkvitnuté trsy hlaváčikov, zopár chlpatých hlavičiek odkvitnutých poniklecov a práve zakvitajúcu skupinku nádherných kvetov jasencov bielych. Chodníkom sme spokojní s počasím a priebehom vychádzky zbehli dole do Devína, kde sa ešte niekoľkí z nás občerstvili v bufete pod hradom.

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
haja tmavá (Milvus migrans)
sokol myšiar (Falco tinnunculus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
holub domový (Columba livia f. domestica)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
dážďovník obyčajný (Apus apus)
včelárik zlatý (Merops apiaster)
ďateľ veľký (Dendrocopos major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
kavka tmavá (Coloeus monedula)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)
kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
škorec lesklý (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris)
stehlík pestrý (Carduelis carduelis)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Niektoré pozorované kvitnúce rastlinné druhy:

hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
guľôčka bodkovaná (Globularia punctata)
šalvia lúčna (Salvia pratensis)
mak pochybný juhomoravský (Papaver dubium ssp. austromoravicum)
hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca)
mliečnik chvojkový (Euphorbia cyparissias)
kokorík voňavý (Polygonatum odoratum)
kamienka modropurpurová (Lithospermum purpureo-coeruleum)
neotinea počerná (Neotinea ustulata)
vstavač obyčajný (Orchis morio)
jaseň mannový (Fraxinus ornus)
jasenec biely (Dictamnus albus)

Comments are closed.