Orly, sovy a búrky, alebo 113 druhov oravských za 3 dni

utorok – štvrtok, 21. – 23. mája 2013

Minulý týždeň sme vyrazili na Oravu, na trojdňový výlet za poznávaním (najmä) vtáctva.

1. DEŇ

Cestou na Oravu sme sa zastavili na Dubnickom štrkovisku, ktoré sa nachádza len pár metrov od diaľnice D1. Je to zaujímavá lokalita, vyhlásená aj za Chránené vtáčie územie, ako najvýznamnejšie miesto pre hniezdenie rybárov riečnych na Slovensku. Počas našej návštevy to tam hýrilo životom. Zaznamenali sme množstvo druhov vtákov. Okrem uškriekaných hniezdiacich rybárov a čajok sme videli kačice divé, chochlačku vrkočatú aj sivú, labuť veľkú, plávajúcu potápku chochlatú s páskovanými mláďatkami na chrbte, belušu veľkú, skupinu chavkošov nočných (dospelé jedince spolu s jednoročnými vtákmi), lysku aj sliepočku vodnú. Videli a počuli sme aj veľa spevavcov, napríklad vlhu hájovú, slávika obyčajného, 4 druhy trsteniarikov (malého, veľkého, bahenného a obyčajného), penicu slávikovitú, drozdy…

Dubnické štrkovisko - Katarína Slabeyová

Keď sme sa prišli na Oravu, zastavili sme sa v sedle pri Terchovej. Tam sme počuli nášho prvého chrapkáča a aj ľabtušku hôrnu. Neďaleko od cesty sme na lúke objavili desiatky kvitnúcich orchideí.

orchid meadow / orchideová lúka - Katarína Slabeyová

Po obede sme sa stretli s našim miestnym sprievodcom a vyrazili sme spoznávať vtáctvo Oravy. Náš prvý deň bol veľmi úspešný. Navštívili sme lesy, vlhké lúky, pasienky pre dobytok, opustené hnojiská, jelšové lužné lesy pri vodnej nádrži Orava, obzreli sme si rašeliniská, prešli sme aj cez hranicu kúsok do Poľska. Na týchto miestach sme okrem iných videli aj tieto druhy: trasochvost žlothlavý, orliak morský, orol krikľavý, bocian čieny, červenák karmínový či svrčiak riečny. Asi najkrajším zážitkom bolo, keď orol krikľavý priletel a zosadol na brezu rastúcu hneď pri ceste a vôbec mu nevadilo, keď sme pri ňom zastavili auto, obdivovali ho a fotili si ho. Videli sme aj iné druhy zvierat, ako vtáky.

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) orol krikľavý - Ján Dobšovič

Zaujímavým bolo pozorovanie jelenice a srnca len pár metrov od seba na okraji lesa pri mokrej lúke, na ktorú sme prišli za kalužiakmi červenonohými či kačicami chrapačkami. Podvečer sme sa vyšplhali na svahy kopcov nad VN Orava, kde sme túžili nájsť kuvička vrabčieho. Ako sme očakávali, neboli sme úspešní, najmä vzhľadom na neskorú ročnú dobu pre pozorovanie tohto najmenšieho druhu sovy žijúcej u nás. Užili sme si však nádherné výhľady na celé územie okolia vodnej nádrže a miest, ktoré sme v ten deň navštívili.

Počas prvého dňa nášho výletu sme zaznamenali 87 druhov vtákov.

2. DEŇ

Skoro ráno, ešte pred raňajkami, sme sa vybrali pozorovať vtáky na Kubínsku hoľu. Videli sme orešnicu perlavú, králika ohnivohlavého aj zlatohlavého, tesára čierneho, a ďalšie lesné druhy. Potom sme sa presunuli na lokalitu s výskytom pôtika kapcavého. Vyšplhali sme sa po svahu do riedkeho lesa, kde lesníci akurát vykonávali ťažbu aj s pomocou sympatického ťažného koníka. Priblížili sme sa k dutine vydlabanej tesárom čiernym, ktorú teraz obýva pár pôtikov. Nastavili sme si ďalekohľady a fotoaparáty a v tichosti sme čakali, kým náš sprievodca podišiel ku stromu a krátko zaškriabal na jeho kôru. O niekoľko sekúnd sa v otvore ukázala hlava samičky pôtika. Skontrolovala kmeň, či sa po ňom neblíži k hniezdu kuna, pozrela na nás, a keď zhodnotila, že jej od nás nič nehrozí, vrátila sa naspäť do dutiny. Trvalo to celé síce len pár sekúnd, ale bol to pre nás veľmi silný zážitok.

Potom sme sa presunuli do miest, kde sa zvykne objavovať myšiak hrdzavý, ktorého pravidelne vídať, ako sa potuluje na tomto území. Nevideli  sme ho, ale poradilo sa nám zaregistrovať kaňu popolavú a samicu kane močiarnej. Na našej ceste na obed sa nám podarilo parádne pozorovať skaliarika sivého. Skackal po poli hneď povedľa poľnej cesty, po ktorej sme išli. Po obede sme išli do kameňolomu, kde zvykne hniezdiť výr sklaný. Vysoko nad nami sme spozorovali sedieť jedného dospelého jedinca. Chvíľku sme ho pozorovali – a on nás – a potom sa nám opäť stratil medzi konármi. S kulisou tmavého búrkového mraku a v diaľke hrmiacich bleskov sme sa vybrali do ihličnatého lesa hľadať ďubníky trojprsté. Videli sme tam kôrovníka dlhoprststého, no les bol najmä plný hlasného spevu drozdov plavých.

Neskôr v ten deň sme navštívili lesy v okolí Oravského Podzámku, kam sme sa vybrali za ďatľami bielochrbtými, muchárikom malým a muchárikom bielokrkým. Púšťali sme nahrávky hlasov týchto druhov a čakali sme. Ďateľ bieochrbtý sa neukázal, ale netrvalo dlho a obidva mucháriky poskakovali v konároch nad našimi hlavami.

Po večeri v Oravskom Podzámku sme sa ešte išli prejsť popod Oravský hrad a do zoznamu sme mohli pripísať ďalšie tri druhy, ktoré sme dovtedy ešte nepozorovali: hrdličku záhradnú, zelienku a vodnára na potoku Račová.Orava Castle / Oravský hrad - Katarína Slabeyová

Počas druhého dňa nášho výletu sme zaznamenali 68 druhov vtákov.

3. DEŇ

Pred raňajkami tretieho dňa sme sa znovu vydali na Kubínsku hoľu. Okrem iných druhov sme pozorovali napríklad aj drozda kolohrivca a drozda trskotu. Na mieste sme pozorovali aj stopy prítomnosti vlka. Tento deň sme sa zamerali na hľadanie ďatľov. Po ceste do lesa sme sa zastavili na lokalite s výskytom črievičníka papučkového (Cypripedium calceolus), orchidey s najväčšími kvetmi u nás. Podarilo sa nám nájsť hneď troch jedincov pomerne neďaleko od cesty.

Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus) črievičník papučkový - Katarína Slabeyová

Naše ďalšie hľadanie ďatľa bielochrbtého opäť nebolo úspešné. V túto dobu už sedia na vajíčkach, preto ich nie je také ľahké zazrieť či vyprovokovať na nahrávku. Otočili sme to a šli sme hľadať žlnu sivú, tentokrát k lužným lesom pri rieke Orava. Žlnu sme síce nepozorovali, ale na náš zoznam pribudlo 5 nových druhov: kalužiačik malý, rybárik, jastrab krahulec, sokol lastovičiar a vrabec poľný.

Posledným miestom, ktoré sme na Orave navštívili bola záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej. Jej majiteľ Metod Macek nás ňou previedol, ukázal nám svojich pacientov a porozprával nám ich príbehy. Pozreli sme si aj krátky film o práci stanice, rozlúčili sme sa a vyrazili na cestu. V Zázrivej sme si ešte na cestu aj na domov kúpili ovčí syr, korbáčiky a žinčicu. Na chvíľku sme sa zastavili vo Vrátnej doline, kde sme vyzerali orly skalné a sokoly sťahovavé, ale zatiahnutá obloha a nízka oblačnosť nepriala pozorovaniu dravcov. Na Varínke sme ešte pozorovali nášho posledného oravského vodnára.

Počas tretieho dňa nášho výletu sme zaznamenali 65 druhov vtákov.

Hoci predpoveď počasia na tieto tri dni nebola vôbec priaznivá, väčšina búrok sa nám našťastie vyhla a my sme mali pomerne priaznivé počasie. Aj keď sa nám nepodarilo nájsť ďatle, ktoré sme hľadali, orly krikľavé, pôtik, výr, trasochvosty žltohlavé či červenáky karmínové nám pripravili krásne pozorovania. Z Oravy sme odchádzali plní pekných zážitkov.

Celkovo sme počas týchto troch dní zaznamenali 113 vtáčích druhov.

A final farewell / Rozlúčka

Fotogaléria:

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:
prepelica poľná (Coturnix coturnix)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian čierny (Ciconia nigra)
bocian biely (Ciconia ciconia)
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
včelár lesný (Pernis apivorus)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
jastrab krahulec (Accipiter nisus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol krikľavý (Aquila pomarina)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
chrapkáč poľný (Crex crex)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka bielohlavá (Larus cachinnans)
rybár riečny (Sterna hirundo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
výr skalný (Bubo bubo)
pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
dážďovník obyčajný (Apus apus)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
strakoš obyčajný (Lanius collurio)
vlha obyčajná (Oriolus oriolus)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka uhliarka (Periparus ater / Parus ater)
sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus / Parus cristatus)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum
/ Delichon urbica
)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus)
trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris)
sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina)
svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)
svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica slávikovitá (Sylvia borin)
penica popolavá (Sylvia curruca)
penica obyčajná (Sylvia communis)
králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)
králik zlatohlavý (Regulus regulus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd kolohrivec (Turdus torquatus)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd čvíkota (Turdus pilaris)
drozd plavý (Turdus philomelos)
drozd trskota (Turdus viscivorus)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)
skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe)
muchár sivý (Muscicapa striata)
muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
muchárik malý (Ficedula parva)
vodnár potočný (Cinclus cinclus)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
vrchárka modrá (Prunella modularis)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost žltohlavý (Motacilla citreola)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
trasochvost biely (Motacilla alba)
ľabtuška hôrna (Anthus trivialis)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík čížik (Carduelis spinus)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
červenák karmínový (Carpodacus erythrinus)
hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Zoznam ďalších pozorrovaných živočíšnych druhov:
srnec lesný (Capreolus capreolus)
jeleň lesný (Cervus elaphus)
líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
zajac poľný (Lepus europaeus)
užovka obojková (Natrix natirx)
mlok horský (Mesotriton alpestris)
mlok karpatský (Lissotriton Montandoni)
kunka žltobruchá (Bombina variegata)
slimák záhradný (Helix pomatia)

Comments are closed.